Kurs

Om DIGIKURS serien

DIGIKURS er korte, digitale kurs om aktuelle temaer knyttet til samhandling med frivillige i eldreomsorg. Sett av en time til faglig påfyll, helt gratis!

En eldre kvinne, en ung frivillig og en kvinnelig sykepleier snakker sammen ute i hagen.

Om DIGIKURS serien

Verdighetsenteret arbeider med kompetanseheving innen rekruttering, organisering, opplæring og veiledning av frivillige. Et av våre mål er å bidra til å etablere gode systemer og kultur for samhandling med frivillige i kommunens helse- og omsorgssektor.

Hovedmålgruppen for kursene er ledere og ansatte i kommunal og frivillig sektor som har eldre som målgruppe for sitt arbeid. Det kan også være relevant for andre som interesserer seg for tematikken, som politikere, forskere, frivillige og andre.

Verdighetsenteret tilbyr et utvalg av kostnadsfrie, digitale korte kurs. Kursene holdes som webinarer på TEAMS og det blir mulig å stille spørsmål etter foredraget.

Kursene er gratis, men krever påmelding/registrering.

Se mer om kommende DIGIKURS og meld deg på!

Koordinerer frivillig innsats i eldreomsorgen? Da kan også våre fagforum være noe for deg!

Digitalt fagforum er et jevnlig digitalt møtested for faglig påfyll og erfaringsutveksling. Vi ønsker å tilrettelegge for at du som jobber innen fagfeltet frivillighet i eldreomsorg skal kunne bygge nettverk, og ha en arena for dialog

Målgruppen for dette tilbudet er frivillighetskoordinatorer eller andre som har ansvar for å koordinere frivillig innsats i eldreomsorgen. Deltakelse på digitalt fagforum er gratis, men krever påmelding.

Se mer om kommende fagforum og meld deg på: