Etterutdanning

Praktisk implementering kull 3

Praktisk implementering er en etterutdanning hvor målet er å heve nøkkelkompetansen om implementeringsprosesser i eldreomsorgen. Du som deltar vil utvide din forståelse og verktøykasse for å kunne endre praksis på din arbeidsplass. Dette kan være knyttet til spesifikke prosjekt eller oppdatering på prosedyrer og retningslinjer for best praksis.

Publisert: 20. nov. 2023 | Oppdatert: 08. feb. 2024
puslespill biter

Om etterutdanningen

Målgruppen for etterutdanningen er ansatte i kommunen som arbeider med implementering i helsetjenesten. Den er særlig aktuell for ledere og fagansvarlige (herunder koordinator, fagleder, sykepleiefaglig konsulent, sykepleiefaglig leder, fagsykepleier) i sykehjem og hjemmesykepleien. 

Målet med etterutdanningen er å øke kompetansen til ansatte i kommunen som arbeider med implementering i helsetjenesten. Fokuset i etterutdanningen vil være på implementeringsprosessen, ulike strategier og verktøy i kombinasjon med kunnskap om endringsledelse.

Implementeringsprosjekt på egen arbeidsplass. Som deltaker skal en utarbeide en prosjektplan hvor en planlegger en implementeringsprosess for et av følgende tema på sin arbeidsplass:

 • Forhåndssamtaler
 • Ernæringskartlegging
 • Mobid2
 • News 2
 • Systematisk etikkarbeid

En vil gjennom undervisning og veiledning få faglig støtte til å utvikle prosjektplanen.

På etterutdanningen underviser vi i blant annet

 • Kunnskapsbasert praksis
 • Teori om implementering
 • Modeller for implementering
 • Implementeringsforskning
 • Barrierer og fasilitatorer ved implementering
 • Kartlegging og vurdering av ressursbehov
 • Prosjektarbeid
 • Endringsledelse
 • Veiledning og pedagogikk
 • Etikk
 • Brukermedvirkning
 • Vedlikehold av implementert kunnskap/sustainability
 • Evaluering av implementering

Undervisningen passer for deg som vil

 • Kjenne til oppdatert forskning, politiske føringer og praksis relatert til implementering
 • Kjenne til kunnskapsbasert praksis
 • Få inngående kjennskap til implementeringsprosessen
 • Kjenne til ulike aktuelle metoder og verktøy som kan brukes i en implementeringsprosess
 • Kjenne til ulike etiske dilemmaer i arbeidet med implementering i eldreomsorgen

Hvordan foregår undervisningen?

De fysiske samlingene foregår i Verdighetsenteret sine lokaler i Bergen. Her vil det være undervisning, refleksjon, gruppearbeid, arbeid med prosjektplan, og presentasjon av egne prosjekter for hverandre. Det vil bli tilbud om en individuell veiledning og en gruppeveiledning i arbeid med prosjektplanen gjennom etterutdanningen.

Fagplan Praktisk implementering