En gruppe eldre mennesker synger sammen på et sykehjem

Betydningen av frivillighet og aktivitet i eldreomsorgen

May Kilde og Anita Holtet brenner for god eldreomsorg – og har til sammen jobbet flere tiår for å skape gode dager for de mest sårbare eldre.

Publisert 10. feb. 2024 Tekst: Hilde Kleppestø Foto: Ingerid Jordal og Hilde Kleppestø
to smilende damer

May går snart av med pensjon og Anita starter i jobben som PAF på Aurskog sykehjem Nord utenfor Lillestrøm. De ser et stort behov for hjelp med ulike aktiviteter i helsetjenesten, derfor tok de like godt etterutdanning sammen for å styrke sin kompetanse om frivillighet i eldreomsorg.

– Verdighetsenteret er fremtidsrettet med sin etterutdanning Frivillighet i eldreomsorg som vi tar sammen. Den er så aktuell og har gitt oss gode verktøy for hvordan vi kan organisere en god frivillighet i eldreomsorgen, sier de to.

Mange frivillige i Aurskog

Anita fortsetter på sykehjemmet og jobber nå som PAF, som står for postvert, aktivitør og frivilligkoordinator. Hun forteller at de har behov for noen som kan sette seg ned med de eldre, ta en kaffe eller en liten prat.

– Samspising med de eldre er også en glimrende aktivitet for frivillige. Mange eldre spiser mer om noen sitter og prater med dem. Som en spisevenn, sier Anita. Hun sier de har mange frivillige i Aurskog, at folk er flinke til å stille opp.

– Fremtidens eldreomsorg er avhengig av enda mer frivillig aktivitet. Derfor er det så bra at politikere og ledere i Aurskog-Høland forstår betydningen av dette, og satser på faglighet og kompetanse for alle som jobber med eldreomsorg.

De to blide damene synes etterutdanningen har gitt dem mye. Både av gode forelesere og verktøy, tett oppfølging i prosjektarbeidet og ikke minst har de fått et nettverk de kan dele erfaringer og ideer med.

– Verdighetsenteret har gitt oss mange svar på hva som er viktig å ha med seg når vi skal samarbeide med frivillige i eldreomsorgen. Nå har vi skjønt hvor bra det er å ha en skikkelig plan. Uten et godt system så fungerer det ikke, mener Anita.
Hun er så glad for at de to gikk sammen på studiet. De kan planlegge fremtiden og sammen finne ut hva som fungerer best.

to damer smiler mot hverandre

Frivilligheten styrker omsorgen

– Vi setter stor pris på kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom Verdighetsenterets etterutdanning. Nå skal vi fortsette å ruste de frivillige med trygghet slik at de finner glede i å være frivillig.

– Vi må også huske at frivilligheten skal komme som et tillegg til helsetjenesten. De skal ikke erstatte helsepersonell og den viktige jobben som de gjør, sier May, som gleder seg nettopp til friheten det gir å være frivillig – på egne premisser.

– Frivillighet er en vinn-vinn-situasjon. Mange ensomme eldre sitter hjemme og kan bidra. Dette kan også knytte bånd på tvers av generasjoner. For eksempel kan sykehjem og omsorgsboliger kanskje benyttes mer av unge, til korøvinger for eksempel. Her kan samarbeid med frivillige bety mye. Da er det ekstra viktig med god kompetanse om dette, sier Anita.

Hun jobber nå med å lage en opplærings-mal som kan trygge de frivillige enda mer. Dette var også noe de tok med seg fra etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg; nyttige gode eksempler og prosedyrer om hvordan en kan ruste de frivillige til å gjøre en innsats i eldreomsorg.

– Det er frivillig sektor som er ekspertene her, men når de frivillige skal gjøre en innsats, så er det viktig at også ansatte i tjenestene har noen verktøy og kunnskap til å ytterligere styrke den frivillige i sin rolle, sier Anita som nå har knyttet kontakt med Aurskog-Høland Frivilligsentral for å samarbeide enda tettere med frivilligheten.

May er glad for at Anita skal fortsette hennes engasjement på sykehjemmet og gleder seg nå til å bli frivillig i eldreomsorgen.

– Det skal være gøy å være frivillig. Noe annet enn jobb, som kan gi en merverdi både for den frivillige, de ansatte og de eldre. Jeg ser frem til å fortsatt kunne bidra med å skape gode dager for våre fine eldre enda en stund, sier May.