Helsepersonell øver på stikking

– Det holder ikke å si at “pasienten er dårlig” når vi ringer legevakten

30 sykepleiere og helsefagarbeidere i Alta anbefaler etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg. Målet var blant annet å lære mer om observasjon av akutt syke pasienter.

Publisert 21. sep. 2021 Tekst: Kristine Askvik Foto: Silje Katrine Robinson

– Hvis vi ser at tilstanden til pasienten forverres og ringer legevakten, holder det ikke at vi sier at “pasienten er dårlig”. Vi må være gode på klinisk observasjon og kunne beskrive tilstanden. Nå er målet at både sykepleiere og helsefagarbeidere skal bli bedre på dette, sier Gro Karlstrøm, virksomhetsleder for omsorgsboliger i Alta kommune.

Både hun og de tre virksomhetslederne for henholdsvis sykehjem, omsorgsboliger, og mestring og rehabilitering, har sendt flere av sine sykepleiere og helsefagarbeidere på etterutdanningen Akuttmedisinsk eldresomsorg. De to første samlingene var på nett med teoretisk undervisning. Den siste samlingen var fysisk i det flunkende nye omsorgssenteret i Alta.

Perifert venekateter

Gjennom to hele dager øvde de tretti deltakerne seg på ulike prosedyrer, som for eksempel å legge inn perifert venekateter. Alt med veiledning fra underviserne fra Verdighetsenteret.

– Det er viktig å øke kompetansen innad i den enkelte avdelingen. Det letter arbeidstrykket når vi kan samarbeide om de akuttmedisinske situasjonene som oppstår, sier sykepleier Ida Teisrud (til venstre på bildet øverst) ved avdeling for mestring og rehabilitering. Hun deltar sammen med blant andre kollega og helsefagarbeider Tonje Kjellmann (til høyre på bildet øverst).

– Dette er første gang vi møter deltakere fysisk ute i kommunene etter koronapandemien. Vi ser at det fungerer veldig bra å ha den teoretiske undervisningen på nett, og så møtes for å ha de praktiske øvingene på prosedyrer, sier Aina Kolle, leder for Helse og omsorg ved Verdighetsenteret.

– Komplekse utfordringer

– Vi møter komplekse utfordringer etter samhandlingsreformen og det er viktig for oss å ha god kompetanse på blant annet observasjon, sier Siw Anita Sletten, virksomhetsleder for hjemmetjenesten.

– Det verste du kan oppleve som ansatt er at du står i en situasjon som du ikke kan løse. Derfor er det viktig å ha fokus på kompetanseheving, sier Tom Erling Henriksen, virksomhetsleder for mestring og rehabilitering.

– I mange situasjoner står du alene som sykepleier. Da er det viktig å være trygg. Det er lettere å gå på jobb og møte utfordringer når du har den rette kompetansen, sier Inger Johanne Kristiansen, virksomhetsleder for sykehjem.

Styrker samarbeidet på tvers

De fire virksomhetslederne trekker frem at en felles etterutdanning på tvers av avdelinger og profesjoner, styrker samarbeidet både på den enkelte avdeling og mellom avdelingene. De er også enige om at satsing på kompetanseheving er viktig for god rekruttering.

– Vi hever kvaliteten i hele miljøet. Ansatte strekker seg og vi skaper engasjement, sier Karlstrøm.

– Slik skaper vi en kultur for utvikling, sier Henriksen.

– Vi ønsker at de ansatte skal være stolt av kompetansen sin, sier Kristiansen.