Tre kvinner i ulike generasjon.
Frivillighet og kultur

Erna møtte stjerna

Det er ikke statsminister Erna Solberg, men frivillig Donja Allcotby (18) som er stjerna for beboerne ved Engensenteret i Bergen.


Publisert 11. mar. 2019 Tekst: Kristine Askvik Foto: Helge Skodvin

– Er disse kjøttkakene bedre enn din kones, spør statsminister Erna Solberg en av beboerne ved Engensenteret i Bergen. Han ler og svarer:

– Selvsagt ikke!

Stemningen er upåklagelig når ti beboere, frivillige, skoleelever og ansatte er samlet rundt bordet ved Engensenteret. I dag har de fått besøk av selveste statsministeren.

På bildet øverst ser du statsministeren sammen med en beboer og frivillig Donja Allcotby. Du skal få vite mer om hvorfor Donja er stjerna om litt.

Rundt én gang i måneden forvandles den ene dagligstuen her til en restaurant. Det kommer vin på bordet. Friske blomster. Levende lys. Det er klart for møte og middag i Klubb Galant.

– Før hver klubbkveld får medlemmene invitasjon. Der står menyen og dresskoden. Antrekket skal være pent, sier iniativtaker og aktivitør Vibekke Furnes.

Medlemmene er beboere ved senteret. De er gjerne tidlig i sykdomsforløpet og trives med å møte beboere fra andre avdelinger. Her nyter de en god middag og et glass vin, og får følelsen av å være på restaurant.

Eldre kvinne med vinglass.
HØYTIDELIG: Pent antrekk er kleskoden, friske blomster på bordene og lysene er tent. Alt er klart for klubbkveld i Klubb Galant. Foto: Helge Skodvin

Får venner fra andre avdelinger
– Jeg har sett et behov for at mange av beboerne våre ønsker å ha et sted å møte andre for å ha det sosialt sammen. På den enkelte avdeling er gjerne beboerne på ulike stadier i sykdommen. Her i klubben samler vi dem vi tror kan ha utbytte av å møtes og oppleve noe sammen, sier Furnes.

Hun startet opp Klubb Galant som sitt prosjekt i utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg ved Verdighetsenteret.

Eldre kvinner på fest ved et bord.

FESTKVELD: Klubb Galant samles på Engensenteret en gang i måneden. Foto: Helge Skodvin

Tre frivillige hjelper til
Hver gang det er klubbkveld er det tre frivillige med og hjelper til. En av dem er 18 år gamle Donja Allcotby. Hun hadde tidligere vært med som frivillig på spillkvelder ved sykehjemmet. Furnes “headhuntet” henne til å være med Klubb Galant.

– Hun er helt fantastisk. Hun er så god på å snakke med beboerne, sier Furnes.

Hvor alle skal sitte, er nøye bestemt. Allcotby sitter mellom to eldre rundt bordet. Praten går jevnt.

Det er ingen tvil om at det er Donja og de andre frivillige som er stjernene blant beboerne ved Engensenteret.

Allcotby har vært frivillig ved Engensenteret i snart fire måneder nå. Hun ser at beboerne verdsetter innsatsen de frivillige legger ned.

– Jeg ser hvor glad beboerne blir av småting. De blir veldig takknemlige. Her på Engensenteret er de flinke til å lage aktiviteter for beboerne som spillkvelder og hattefester. Det blir mer verdig når de får litt kos i hverdagen. Det er kjekt å kunne bidra til det, sier Allcotby.

Mennesker oppstilt inntil en vegg, veg siden av hverandre.
BESØK FRA STATSMINISTEREN: Erna Solberg møtte Susanne Lier Fagerbakke (bak fra venstre) fra Verdighetsenteret, frivillig Solbjørg Osmundsen fra Lions, frivillig Irene Trolin, aktivitør og frivillighetskoordinator Vibekke Furnes og frivillig Donja Allcotby. Foto: Helge SkodvinBidrar hver uke
Hver uke kommer en ukesoversikt over hvilke aktiviteter man kan være med på.
– Jeg bruker blant annet å være med på Klubb Galant og spillkveldene hver mandag.

Ved siden av å gå siste året på videregående, jobber Allcotby også i hjemmesykepleien. Hun liker rett og slett veldig godt å være sammen med eldre.

– Jeg ønsket å være frivillig fordi jeg trives godt med å være med eldre. Her kan jeg bidra med litt glede i hverdagen, sier Allcotby.

Allerede før hun er ferdig på videregående skole har hun erfaring fra både hjemmesykepleie og sykehjem. Til høsten har hun planene klare.

– Da starter jeg på sykepleien!

Denne klubbettermiddagen er også elever fra St. Paul Gymnas med som frivillige. De følger Furnes og hjelper til med ulke oppgaver på Engensenteret som en del av et skolefag.

Lærte å organisere frivillige
Vibekke Furnes tok utdanningen ved Verdighetsenteret for å lære mer om hvordan organisere frivillige og ta vare på frivillige. Hun merker fremgang hos seg selv.

– Jeg er blitt flinkere til å rose de frivillige. Mitt mål er at de frivillige alltid skal gå hjem med en veldig god følelse, sier Furnes.

Hun jobber med å sette sammen gode team av frivillige, som passer godt sammen. Samtidig er hun opptatt av de skal få være med på aktiviteter som de brenner for.

Under hver klubbkveld blir gode historier skrevet ned i en minnebok. Historiene blir lest opp neste klubbkveld.

– Vi ler og skåler mye når det er klubbkveld. Neste klubbkveld vil vi nok mimre om besøket fra statsministeren, sier Furnes.

– «Klubb Galant» er et solskinnseksempel på at koordinator på en avdeling plukker opp et behov blant beboere og skaper ny aktivitet ved å involvere frivillige. Jeg var så heldig å få oppleve tilbudet, og det var veldig tydelig at ideen og rammene er godt lagt til rette for sånn at det først og fremst er et godt sted å være for en gruppe som kanskje ellers ville ha valgt å være på rommet sitt. Det er også et godt sted å være frivillige fordi de ser verdien av det de bidrar med, og det er et hyggelig og godt sted å være, sier rådgiver Susanne Lier Fagerbakke ved Verdighetsenteret.

Har du lyst til å starte opp et prosjekt der du jobber? Les videre og sjekk ut Fagerbakke sine tips.

– Hvorfor er det viktig at beboere på sykehjem får tilbud om aktiviteter der?
– For å skape gode opplevelser i hverdagen og forebygge ensomhet og passivitet.

– Hvordan jobber Verdighetsenteret for å tilrettelegge for dette?
– Verdighetsenteret jobber systematisk gjennom vår utdanning for å skape gode tilbud for gamle og øke samarbeidet mellom den statlige eldreomsorgen og frivilligheten. Alle som tar utdannelsen skal gjennomføre et prosjekt som involverer frivillighet og eldre. Noen gjør behovskartlegging eller lager frivillighetsstrategi som på sikt kan generere flere aktiviteter og tilbud, men de aller fleste setter i gang helt konkrete prosjekt, slik som «Klubb Galant». Det kan være aktiviteter for alle beboere, tilpasset noen av beboerne, og vi ser at flere frivillighetskoordinatorer også har et fokus på tilbud for pårørende.

– Hvilken rolle spiller frivillige når det gjelder å tilby aktiviteter for beboere på sykehjem?
– Frivillige kan spille flere roller; de kan være igangsettere, lede tilbud, være praktiske hjelpere eller fine sosiale samtalepartnere. Vi kan omtale frivillige som ekstra hender, hoder og hjerter i eldreomsorgen; de bidrar inn med det de er gode på. Det er viktig å anerkjenne bredden av det frivillige kan bidra med, noen koker kaffen som alle kan nyte godt av og tar oppvasken etterpå, andre planlegger og organiserer og drifter jevnlige aktiviteter eller enkeltarrangement.

– Hvordan bør dette organiseres best mulig?
– Tilbudet bør organiseres gjennom samarbeid i nærmiljøet. Derfor er det viktig å ha noen på pleiehjemmet som kan trekke i trådene, samarbeide med frivillige lag og foreninger, og skape tilbud basert på behov. På «Klubb Galant» ser vi at frivillighetskoordinatoren på sykehjemmet har frivillige med fra en skole i nærmiljøet, enketlfrivillige som ønsker å gjøre en innsats på sykehjemmet og Lions.

– Hva er det viktigste du må tenke på når du starter opp et prosjekt for eldre og inkluderer frivillige?
Vi har nettopp undersøkt dette blant våre tidligere deltakere, og de sier at det er viktig at ledelsen og kollegaer ønsker frivilligheten velkommen, tid til å gjennomføre prosjektet, og ikke minst; gode samarbeidspartnere i nærmiljøet. På Verdighetsenteret veileder vi i hvordan man lager prosjektbeskrivelser, planer og presentasjoner som ikke bare kan være greit å ha som planleggingsverktøy og forankring, men som man også kan dele med omverden for å forklare hva prosjektet er og skape blest om prosjektet sitt.