Hendene til pasient over dyne.

Fem korona-råd til sykehjemsleger

Over 40.000 pasienter ved norske sykehjem risikerer å bli alvorlig syke av coronaviruset. Start med å avklare behandlingsnivået, oppfordrer faglig leder ved Verdighetsenteret.

Publisert 16. mar. 2020 Tekst: Kristine Askvik

– Jeg vil minne om at én av våre oppgaver er å gi god lindrende behandling til skrøpelige gamle med stor symptombyrde, sier Sebastian von Hofacker, overlege i Bergen kommune og faglig leder ved Verdighetsenteret.

I forbindelse med covid-19-epidemien kan sykehjemsleger møte på svake gamle som vil utvikle en viral pneumoni som åpenbart vil kunne gi svært plagsom tung pust / dyspné.

– Hvis pasienten har fått påvist covid-19 bør vi snart innlede en dialog med pasient (så sant det er mulig) og pårørende om alvoret i situasjonen. Vi må avklare hva som er rett behandlingsnivå, sier von Hofacker.

Han har følgende fem råd til sykehjemsleger nå:

  1. Start dialog med pasient og pårørende for å avklare rett behandlingsnivå.
  2. Sørg for å trygge pasient og pårørende på at vi alltid vil kunne lindre tung pust.
  3. Hvis pasienten skal behandles på sykehjemmet vil bruken av morfin, og eventuelt midazolam, være nyttige tiltak.
  4. Hvorvidt oksygen skal brukes avhenger av om pasienten er våken. Bevisstløse, døende pasienter bør ikke behandles med oksygen.
  5. Tilstrekkelig sedasjon med midazolam og morfin lindrer tegn og symptomer som kan oppstå i kjølvannet av respirasjonssvikten. Noen ganger må vi bruke lindrende sedering for å oppnå tilstrekkelig lindring.