Nye nasjonale faglige råd om forhåndssamtaler

Verdighetsenteret ønsker de nye nasjonale faglige rådene Forhåndssamtaler og planlegging ved begrenset forventet levetid velkommen.

Publisert 13. des. 2023 Foto: Silje Robinson

Helsedirektoratet faglige nasjonale råd for forhåndssamtale har som mål å bidra til en helhetlig behandling og omsorg i tråd med ønsker og behov til pasienter med begrenset levetid.

Ifølge Helsedirektoratet skal forhåndssamtaler handle om livet til pasienten her og nå, nær framtid, fremtidig helsehjelp og den siste fasen av livet. Og disse samtalene skal være frivillige og planlagte, og supplerer den vanlige kommunikasjonen. Pasienten bør også få tilbud om en plan som er tilpasset den enkeltes ønsker og behov.

– Ved to av våre etterutdanninger, Palliativ- og Akuttmedisinsk eldreomsorg, er forhåndssamtaler et viktig tema i undervisningen. Vår erfaring er at det er ulik forståelse av hva forhåndssamtaler er, hvem som har ansvaret og hvordan en skal jobbe med å få det implementert i praksis, sier Aina Kolle, leder av avdeling Helse og omsorg ved Verdighetsenteret.

Simulering og trening skaper trygghet

– På etterutdanningen Palliativ eldreomsorg simulerer vi forhåndssamtaler. Å øve på gjennomføringen av slike samtaler, er like viktig som å øve på andre praktiske prosedyrer. Dette gir nyttige erfaringer som kan gjøre helsepersonell tryggere i møte med pasient og pårørende, sier hun.

– Derfor synes vi det er gledelig at fagmiljøene har jobbet med denne tematikken, og at disse rådene nå publiseres. Ved Verdighetsenteret jobber vi for en verdig alderdom for alle og vi ser betydningen av at de gamle, sårbare og skrøpelige pasientene sammen med sin pårørende - uavhengig av om en bor hjemme eller på sykehjem, tilbys forhåndssamtaler. Vi vil også i fortsettelsen være en sentral aktør for å styrke kompetansen i kommunehelsetjenesten gjennom våre utdanninger og fagdager.