eldre og gamle koser seg på kafeen i Molde
Frivillighet og kultur

Frivillige skaper tilbud for eldre i Molde

Guro tok etterutdanning som frivilligkoordinator og fikk en lys idé – like før pandemien satte alt på vent. Men ideen vokste og Guro fikk med seg mange engasjerte mennesker. Sammen har de skapt gode møteplasser i nærmiljøet, som også kommer de eldre til gode.

Publisert 17. mar. 2023 Tekst: Hilde Kleppestø Foto: Guro Grønningsæter

– Vi er så glade for disse bydelskafeene i Molde. De er alle frivillig drevet og har åpent en dag i uka der tanken er at særlig ensomme eldre kan komme til nærkafeen og ha det hyggelig sammen med andre, forteller Guro Grønningsæter som er frivillighetskoordinator i Molde kommune.

– Å forebygge ensomhet har vært viktig. Vi ser at det er stort behov for en møteplass der eldre kan møtes i nærmiljøet, sier hun.

Bli kjent og ta vare på naboen

Det hele startet da Guro deltok på etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg på Verdighetsenteret. På denne utdanningen starter hver deltaker opp et prosjekt med veiledning fra Verdighetsenteret. Prosjektet som startes skal fremme aktivitet og frivillighet for eldre, og Guro valgte å fokusere på å skape en møteplass for alle. Dette er et glimrende eksempel på hvordan kommunen, frivillige og nærmiljø forener kreftene og slik får til et tilbud som vil kunne ha en positiv effekt for alle involverte.

– Jeg ønsket å starte en Bydelscafé med konseptet: «Bli kjent og ta vare på naboen». Molde hadde hatt en slik kafé før, men den hadde vært nedstengt lenge. Dermed fikk jeg med folk som hadde vært med tidligere, og vi dannet en arbeidsgruppe. Selve kafeen åpnet i april 2022. Da var de fleste arbeidsrutiner skapt, og jeg gikk videre til neste bydel, for å skape en kafé til. I dag er det snart fire kafeer som er bygget på denne modellen, drevet av og med frivillige, forteller Guro entusiastisk.

De nye møteplassene får stadig nye gjester – og frivillige har stilt opp overalt.

Populær møteplass

– Alle har vært så positive. I starten var vi 20 frivillige på den første bydelscafeen, nå er det rundt 70 frivillige som stiller opp på de ulike cafeene og oppgavene. De frivillige booker seg selv inn på det som passer, og bidrar med 1-4 vakter per halvår. Vi opplever at det er veldig populært å være frivillig på dette tilbudet. Av oppgaver som det kan velges mellom kan det nevnes å rekruttere eller markedsføre tilbudet, og det å stå for bevertningen på cafeen.

Foruten mat drikke og hyggelig prat, har de også hatt konserter, auksjoner, diktlesing, faglige foredrag og andre arrangement på kafeene. Guro forteller at de som kommer gjerne er eldre, men at alle er velkomne.

Bydelskafeene har fra 40-70 besøkende hver gang. Og behovet for markedsføring har vært liten ettersom ryktet om et nytt flott tilbud har spredt seg raskt.

– Noen har til og med funnet kjærligheten på kafeen, smiler Guro lurt.

Vi ser at det er et stort behov for en møteplass der eldre kan treffes i nærmiljøet. Denne kafeen kan forebygge ensomhet og vil ha en positiv helseeffekt, mener Guro Grønningsæter. Hovedmålet har alltid vært at flere skal bli kjent og dermed kan ta vare på hverandre.