Frivillighet og kultur

Frivillighet på agendaen i Arendal

Velkommen til åpent møte om frivillighet i eldreomsorgen under Arendalsuka 2022.

Publisert 20. jun. 2022 Tekst: Sverre Chr. Wilhelmsen

Verdighetsenteret og Fagforbundet - Yrkesseksjon helse og sosial inviterer til åpent møte om rammer og roller innen eldreomsorgen, på Clarion Hotel Tyholmen onsdag 17.august klokken 20.

Pandemien satte frivilligheten under press, og synliggjorde samtidig behovet for et godt samspill med denne sektoren. Men hvordan skal politiske forventninger om kommunal tilrettelegging omsettes i praksis? Har kommunene nok kompetanse om slikt samarbeid? Vil økt fokus på frivillig innsats i eldreomsorg gå på bekostning av antall stillinger? I stedet for å «bruke» frivillige; Hvordan kan man inkludere dem i et likeverdig samarbeid?

Helsepersonelloven omfatter i dag ikke samarbeid med frivillige. Hvilke utfordringer kan dette medføre for både helsepersonell og frivillige, knyttet til bl.a. taushetsplikt, ansvar, rolleforståelse og forsikring? Kan vi vente nødvendige endringer i lovverket?

I panelet:
Ellen Rønning Arnesen – statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet (Ap)
Erlend Svardal Bøe, Stortingets helse- og omsorgskomité (H)
Anne Gamme – avdelingsdirektør helse og velferd, KS
Stian Slotterøy Johnsen – generalsekretær Frivillighet Norge
Iren Luther – leder, yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet
Marion Rodgers Løseth – leder, avdeling for frivillighet og kultur, Verdighetsenteret

Ordstyrer: Andreas C. Halse – fagsjef, Tankesmien Agenda

Kveldens konferansier: Sverre Chr. Wilhelmsen – brobygger, Verdighetsenteret

Etter debatten blir det levende musikk.

Fri entré. Lokalet er åpent til kl. 23.00. Med forbehold om endringer