Mange mennesker strekker hendene i været
Frivillighet og kultur

– Frivillighetskoordinatorene er viktig for å få gjennomført den nye reformen

Statssekretær Anne Bramo møtte 80 frivillighetskoordinatorer fra hele landet som er utdannet hos Verdighetsenteret.

Publisert 01. okt. 2018 Tekst: Kristine Askvik Foto: Herman Dreyer

– Uten frivillige, stopper Norge. Med min erfaring som sykepleier og som kommunepolitiker, vet jeg hvor viktige dere er for fremtiden. Jeg synes det er strålende at dere har valgt å utdanne dere til frivillighetskoordinatorer, sier statssekretær Anne Bramo i Helse – og omsorgsdepartementet.

Hun holdt innlegg om reformen Leve hele livet under den nasjonale koordinatorsamlingen i Oslo i slutten av september. 80 frivillighetskoordinatorer fra hele landet var samlet i regi av Verdighetsenteret. Fra nå vil samlingen bli et årlig arrangement. Datoene for neste år er allerede satt – det blir 26 og 27.september 2019.

– Frivilligheten har et stort potensial. Frivillige vil bare bli viktigere og viktigere fremover, særlig innen eldreomsorgen. Frivillighetskoordinatorene er viktig for å få gjennomført den nye reformen, sier Bramo.

Hun trekker frem frivillighetskoordinatorens nøkkelrolle her. Statssekretæren trekker paralleller mellom frivillighetskoordinatoren og samfunnskontakten. Samfunnskontakten er en av løsningene som presenteres i Leve hele livet.

– Koordinatoren har oversikt og kunnskap om de frivillige og hvilke muligheter som finnes, og de har også et bredt nettverk inn mot organisasjoner som organiserer frivillige. Frivillighetskoordinatorene kan også motivere og inspirere frivillige, sier Bramo.

To kvinner står foran murbygg

SAMMEN FOR FRIVILLIGHET: Beate Magerholm ved Verdighetsenteret og statssekretær Anne Bramo i Helse – og omsorgsdepartementet.

En lekkasje fra statsbudsjettet viser at regjeringen vil sette av 48 millioner kroner som skal gå til gjennomføring av reformen Leve hele livet.

Rådgiver Beate Magerholm ved Verdighetsenteret ledet samlingen i Oslo. Hun setter pris på engasjementet til statssekretæren.

– Statssekretæren viste i sitt innlegg et stort engasjement for det å tilrettelegge for aktivitet og fellesskap i eldreomsorgen. Det kom tydelig frem at hun ser at frivillighetskoordinatoren har en nøkkelrolle i dette arbeidet. Det er veldig bra!

– Hva er de viktigste oppgave til frivillighetskoordinatorene?
– Frivillighetskoordinatorene tilrettelegger for et godt samarbeid med frivillige i eldreomsorgen. De har en brobyggerfunksjon mellom frivillige, medarbeidere og de som mottar tjenester/pårørende. Slik vil de ulike partenes behov ses og møtes. Koordinatorene jobber med å sette samarbeidet med frivillige i system, og å tilrettelegge for en god kultur for samarbeid med frivillige i omsorgssektoren. Målet er at frivillige, medarbeidere og de som har behov for bistand i hverdagen sammen kan skape en aktiv og meningsfylt hverdag.

Som en del av Verdighetsenterets utdanning Frivillighetskoordinering – eldreomsorg starter hver deltaker opp et aktivitetsprosjekt i samarbeid med frivillige. De over 80 koordinatorene som var samlet til fagsamling i Oslo representerte over 80 prosjekter som har hatt betydning for eldreomsorgen lokalt. Og da snakker vi kun om det de startet som en del av utdanningen. Ser vi i tillegg på alle de andre aktivitetene de har startet i samarbeid med frivillige så snakker vi om flere hundre aktiviteter. Tenk for en forskjell det gjør for enkeltpersoner! Vi er dypt imponert, og ser helt tydelig hvordan arbeidet de gjør vil være med på å gjennomføre reformen Leve hele livet rundt om i landets kommuner, sier Magerholm.

Reformen hele livet skal sikre at eldre får minst en time med tilrettelagt og meningsfull aktivitet hver dag.

– Kompetanse og tid til å prioritere arbeidet med aktivitet og frivillighet er en viktig faktor for suksess. Det er derfor av stor betydning at frivillighetskoordinatoren tillegges en slik betydning i reformen, sier Magerholm.


Kvinne snakker for forsamling.