– Gamle får altfor lite oppmerksomhet

I anledning Eldredagen 1. oktober lanserer Aldring og helse og Verdighetsenteret en ny intervjuserie. Gjennom serien får du møte 22 eldre fra hele Norge.

Publisert 30. sep. 2021 Tekst: Kristine Askvik og Bente Wallander Foto: Silje Katrine Robinson og Martin Lundsvoll

– Målet er å vise gamle menneskers ressurser og utfordringer, sier daglig leder Silje B. Eikemo hos Verdighetsenteret.

– Serien skal også bidra til å redusere stigma og aldersdiskriminering, sier daglig leder Kari Midtbø Kristiansen, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

I prosjektet Årringer vil leserne møte 22 eldre over 75 fra alle landets fylker.

– Befolkningen blir stadig eldre og gamle over 75 år vil utgjøre en stadig større andel av befolkningen. Derfor er det viktig å høre deres stemme, sier Eikemo.

Samles om et felles mål
Samarbeidspartnerne Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Stiftelsen Verdighetsenteret – omsorg for gamle jobber til daglig med ulike aspekter innenfor aldring og eldreomsorg.

– Vi har faglig tyngde innenfor hver våre spesialiserte felt. Nå, i dette samarbeidet, samles vi om et felles mål – å styrke interessen for og kunnskapen om eldres liv, helse, aldring og livets siste fase, sier daglig leder AH?

I forlengelsen av Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre vil vi rette spesiell oppmerksomhet mot forhold som innvirker på den enkeltes eldre år: Livshendelser, helse, mestring og død.

Behov for kunnskap om eldre
Demografiske framskrivninger viser at antallet og andelen eldre i Norge vil øke i årene som kommer. Flere faktorer synes å påvirke den framtidige eldrehelsen positivt.

– Det forventes likevel at utviklingen vil innebære store helse- og omsorgsutfordringer, ikke minst på bakgrunn av en sterk økning i antall personer som får demenssykdom, sier Kristiansen.

– Befolkningsendringen utløser et behov for kunnskap om eldre menneskers liv og helse, både hos helsepersonell og i den øvrige befolkningen, sier Eikemo.

– Vi håper serien kan være en øyeåpner som gjør at leserne får bedre kunnskap om hvordan det er å være eldre i Norge i dag, sier Kristiansen.

Først ut: Inga Drotninghaug Moe (105)
Først ut i rekken av eldre intervjupersoner er en av Norges eldste personer, 105 år gamle Inga Drotninghaug Moe fra Nesna.

Hun har overlevd to pandemier og en krig. Dramatiske hendelser til tross: det er en vital 105-åring vi møter på Nesna.

– Jeg er heldig som har fått være så frisk, sier hun.

På den internasjonale Eldredagen, 1. oktober, vil det første intervjuet i Årringer-serien bli publisert. Inga Drotninghaug Moe fra Nesna har mange tanker om liv og aldring.