bilde av forsamling eller folkemøte

Hvordan bygger vi omsorgsfulle samfunn?

Vi er i Rana for å diskutere hvordan vi sammen kan skape en bedre alderdom og økt omsorg og fellesskap i samfunnet på tvers av generasjoner.

Publisert 21. jan. 2024 Tekst: Verdighetsenteret

Med en økende eldre befolkning og mangel på sykepleiere, må vi tenke nytt om bærekraftig aldring og samfunnsutvikling. Verdighetsenteret er med i et tverrfaglig team som kombinerer arkitektur, urbanisme og landskap med spesiell kompetanse innen helse, folkehelse og eiendomsutvikling. Rana kommune har engasjert teamet til å gjennomføre en mulighetsstudie for utvikling av omsorgs- og helsetjenester i bydelen Ytteren i Mo i Rana.

Hvorfor Rana?

– I Rana vil det bli flere over 65 år enn under 19 år mye raskere enn ellers i landet. Faktisk så er de der allerede. Derfor haster det med å skape nye samfunnsstrukturer som vil være bærekraftige for alle aldre over tid, sier Sebastian von Hofacker som er faglig leder ved Verdighetsenteret.

en graf som viser andelen eldre versus yngre i Rana

– Dette er et drømmeprosjekt for oss, og vi blir svært begeistret om vi får muligheten til å jobbe videre med dette. Vi er opptatt av å legge til rette for en ny livsstil som er inkluderende og tilpasset alle aldre, og som setter helse i sentrum for våre nabolag.

– Det er på høy tid å tenke nytt. Vi må få flere fellesområder som styrker sosiale bånd og reduserer presset på helsevesenet, sier von Hofacker.

Teamet han prater om, er en sammensveiset gruppe aktive fagfolk innen helse og aldring, med sterk kompetanse innen arkitektur, urban design, landskap og sosialt entreprenørskap. Tilbudet ledes av Jerome Picard fra arkitektur- og urbanismekontoret LOCAL (https://locallll.com/), basert i Bergen, i samarbeid med Curve Studio, A/STAB, INSAM, Aldring og Helse, samt Sebastian von Hofacker, faglig leder ved Verdighetsenteret.

bildet viser en graf om alderdomsutvikling

Kompetanse og geografisk nærhet

Etter et oppstartsmøte og samtaler med relevante personer i Rana, (både politikere, kommunalt ansatte, frivillige og medarbeidere i kunnskapsparken Helgeland, https://www.kph.no/ og innbyggere), ble det torsdag arrangert et folkemøte der rundt 40 mennesker deltok.

Her stilte representanter fra helse- og omsorgsutvalget, fra eldrerådet og fra frivilligheten. Samt noen ansatte i kommunen og interesserte bydelsinnbyggere.

– Den største delen av kvelden var viet en dialog med innbyggerne, og det var tydelig at folk syntes det var viktig å ha sosial kontakt i alderdommen, forteller Sebastian som ledet møtet.

Rimelige og fleksible boliger for flere generasjoner og ulike brukergrupper, møteplasser mellom generasjoner og lett adkomst var noen av forslagene som kom opp.

Virtuelle hytteturer

Flere var opptatt at man i Rana er glad i hytta si, og at det bør være mulig å tilrettelegge for virtuelle hytteturer.

Tilrettelegging for bruk av helseteknologi bør være et fokusområde. Det kom også mange interessante forslag om hvordan vi kan jobbe med den prekære personellmangelen i helsetjenestene.

Fredagen var det workshops med fagfolk fra ulike kommunale etater, som jobber i prosjektet.

Alle innspill, samt inntrykk fra befaring av tomten, tas nå videre for å utarbeide tre muligheter, som Rana kommune kan ta som utgangspunkt for det videre arbeidet.