Mann portrett ute
Helse og omsorg

– Kommuner må slutte å tvangsskille eldre par

Gamle mennesker må få leve sammen så lenge de ønsker det. Det er døden som skal skille ad, ikke kommunen, skriver Sebastian von Hofacker i Dagens Medisin.

Publisert 18. mar. 2022 Tekst: Sebastian von Hofacker Foto: Silje Katrine Robinson

NYLIG HØRTE VI om 96 år gamle Sverre Solli som ikke får bo sammen med sin kone Johanna (91), som har fått fast plass på sykehjem. Karmøy kommune brukte lang tid på saksbehandlingen og fant heller ingen løsning for de to. Ekteparet ble ufrivillig skilt fra hverandre.

Dette krenker verdigheten og tar livsgleden fra de to. Det er også et brudd på «Samboerforskriften» som er en del av Forskrift om en verdig eldreomsorg (Verdighetsgarantien).

FORSKRIFTER UTEN VERDI? Stiftelsen Verdighetsenteret jobber for å sikre verdighet for sårbare gamle, og vi synes det er veldig fint at myndighetene har fått på plass forskrifter som skal ivareta dette. Verdighetsgarantien kom allerede i 2011. Samboergarantien kom i 2020.

Men hvilken verdi har forskriftene om de kan brytes uten konsekvenser?

Og hva om de tolkes ulikt fra kommune til kommune? Er det slik at Sverre og Johanna ville ha fått lov til å bo sammen dersom de bare hadde bodd i en annen kommune?

ULIK TOLKNING. Både Eldreombudet og Verdighetsenteret får høre om lignende tilfeller som det i Karmøy. Det finnes ikke statistikk, så vi vet ikke hvor mange det gjelder. Men ett ektepar skilt mot sin vilje, er ett for mye.

Det er viktig at kommunene tolker forskriftene slik de er ment og etterlever dem. Kun 22 av 356 kommuner i Norge har laget lokale forskrifter for å sikre at samboergarantien blir fulgt etter intensjonen. Kanskje trengs det mer klargjøring av hvordan forskriftene skal tolkes?

KOMMUNAL PLIKT? Karmøy kommune og statsforvalteren i Rogaland har i alle fall tolket reglene ulikt. Bent Høie, statsforvalter i Rogaland og tidligere helse- og omsorgsminister (H), sier til NRK at Karmøy har plikt til å la Sverre og Johanna få bo sammen, selv om Sverre ikke skulle ha hatt selvstendig krav på sykehjemsplass.

Les her: Fikk sykehjemsplass likevel

Vi håper at også nåværende helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) kan tydeliggjøre hvordan kommunene skal tolke disse forskriftene – og sikre at par får leve sammen – også den siste tiden.


Meningsartikkelen ble først publisert i Dagens Medisin 17.mars 2022.