To ungdommer og en eldre mann foran nettbrett.
Frivillighet og kultur

Konfirmanter gir eldre digitalt kræsjkurs

I løpet av det siste året har konfirmanter i Eigersund lært opp eldre i å bruke mobil og nettbrett.

Publisert 13. mai 2020 Tekst: Kristine Askvik

Digital kompetanse er blitt enda viktigere nå under koronaepidemien. Ved Eigersund frivilligsentral har satset på digital opplæring og samarbeid på tvers av generasjoner det siste året.

– De eldre ønsket særlig å lære seg å sende melding, bli trygge på å finne frem i telefonlister og ringe og ringe på Facetime, sier Eli Sleveland Berentsen, frivilligkoordinator ved Eigersund frivilligsentral. Bildet øverst viser to konfirmanter og en beboer som deltok på kurset.

Opplæringen har skjedd i samarbeid med konfirmanter, konfirmantlærere, og ledere og beboere ved to bo – og servicesentre i kommunen.

Generasjonsmøter
– Målet var å lage møteplasser og opplevelser mellom eldre og ungdommer. Samtidig som vi ønsket mer aktivitet inn på senteret, sier Berentsen.

En gang i uken gjennom fem uker har ungdommene møtt de eldre og løst digitale utfordringer i samarbeid.

De digitale kursene “Mobil og nettbrett for alle” er blitt holdt på Lundeåne bo – og servicesenter og Kjerjaneset bo – og servicesenter. Berentsen hadde kursene som sitt prosjekt under etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg. Hun utviklet prosjektet sammen med Elin Adsen Kvåle og Ingunn Helland Nilsen – lederne ved bo og servisesentrene.

Ønsker permanent samarbeid
Nå jobber trioen for at samarbeider med konfirmantene og deres konfirmasjonslærere, kan bli et permanent samarbeid.

Både unge og eldre trivdes med å møtes, og lære sammen.

– I begynnelsen ønsket ungdommene å vise Instagram og Snapchat, men det forsto ikke de eldre helt nytten av. De ønsket heller å lære om å bli trygg på å sende en melding og å ringe med video, sier Berentsen.

Fornøyde konfirmant-foreldre
Da unge og gamle ble bedre kjent, var det lettere å si ifra tydelig om hva man ønsket å lære.

Berentsen har også fått tilbakemeldinger fra foreldrene via konfirmantlærerne til konfirmantene.

– Mange av ungdommene har ikke så mye erfaring med å snakke med eldre. De vet kanskje ikke helt hva man skal snakke om eller hvordan man skal snakke med eldre. Men det har gått seg veldig fint til. Foreldre har fortalt at deres barn har vokst med oppgaven. De får jo her erfaring i å være veiledere for eldre, sier Berentsen.

Vil rekruttere hjemmeboende
Berentsen og kollegene ved bo – og servisentrene oppdaget at det var viktig at deltakerne på kurset hadde sin egen smarttelefon eller nettbrett og at de har god finmotorikk. Til neste aktivitet vil frivilligsentralen også rekruttere deltakere som bor hjemme.

– Det er viktig at deltakerne er motivert og ønsker å bli bedre på å bruke nettbrett og mobil, sier Berentsen.

Arrangørene hadde et tydelig fokus på sikkerhet under kurset. Verken unge eller gamle oppga sensitive koder.

På grunn av koronaepidemien er det ingen fysiske møter mellom konfirmanter og eldre nå.

– Vi håper at vi kan komme i gang igjen til høsten!

Nettbrett til beboere og ventelister
Nå under epidemien har bo – og servicesentrene kjøpt inn nettbrett. De blir brukt til at eldre beboere kan ringe sine pårørende og snakke over video.

– Vi tror interessen for digitale kurs blant eldre bare vil øke fremover. Vi håper det blir mange som melder seg på førstkommende høst når en ny gruppe konfirmanter begynner med sin undervisning. Kanskje det blir så populært at vi må sette opp ventelister!

Digital etterutdanning
Berentsen har fått veiledning av rådgiver Beate Magerholm ved Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret. Planlegging og gjennomføring av et frivilligprosjekt er en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg. Høsten 2020 vil utdanningen tilbys digitalt på grunn av korona-epidemien.

– Vi ønsker alle deltakere fra hele landet velkommen. Vi ser at koronakrisen gjør at man må jobbe på en annen måte ut mot eldreomsorgen. Eldreomsorgen og frivilligheten trenger nytenkning som aldri før nå, sier Magerholm.