Løftet frivilligheten opp og frem under Arendalsuka

Verdighetsenteret og Fagforbundet arrangerte åpent møte om frivillighet i eldreomsorgen under Arendalsuka.

Publisert 19. aug. 2022

Pandemien satte frivilligheten under press, og synliggjorde samtidig behovet for et godt samspill med denne sektoren. Men hvordan skal politiske forventninger om kommunal tilrettelegging omsettes i praksis? Har kommunene nok kompetanse om slikt samarbeid?

Verdighetsenteret ville i frivillighetens år øke fokus på frivillig innsats i eldreomsorg. Det er en fallgruve om frivillige blir «brukt» i stedenfor å bli en samarbeidspart om omsorgen for eldre.

Derfor jobber Verdighetsenteret for å vise hvordan man kan hvordan kan forstå frivillighet, forstå verdien av samarbeid og inkludere frivillige i et likeverdig samarbeid.

Deltakere i panelsamtalen var:

Ellen Rønning Arnesen, statssekretær, Helse- og omsorgsdept (Ap)

Erlend Svardal Bøe, Stortingets helse- og omsorgskomité (H)

Anne Gamme, fagleder for helse og velferd, KS

Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær Frivillighet Norge

Iren Luther, leder, Yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet

Susanne Solvi Fagerbakke, rådgiver Frivillighet og kultur, Verdighetsenteret

Ordstyrer Andreas C. Halse, fagsjef i Tankesmien Agenda

Susanne Solvi Fagerbakke forklarer at det for Verdighetsenteret var viktig å få frem verdien av frivillighetskoordinatoren, en person som skaper, styrker samarbeid og bygger kultur for samarbeid mellom frivillighet og helsesektoren. Koordinatorer finnes i både frivillige organisasjoner, som daglige ledere på frivilligsentraler, og kan være plassert administrativt eller i sykehjem/hjemmetjeneste i kommunene. Sammen klarer disse koordinatorene på tvers å legge til rette for økt frivillig innsats i helsefeltet og eldreomsorgen.

Det er også viktig å få frem at kommunens helse- og omsorgssektor trenger forståelse og kunnskap om frivillighet, og omvendt, for å unngå ulike fallgruver. Det er spesielt rolleforståelse, grenseoppganger og etiske og juridiske gråsoner. Det som er viktig å reflektere over blant ledelsen så vel som øvrige ansatte utover koordinatoren.

I debatten kom det frem at Fagforbundet var opptatt av opplæring av frivillige og ansatte, i tillegg til forsvarlig grunnbemanning. Frivillighet Norge trakk frem verdien av en sterk og uavhengig frivillighet, noe Verdighetsenteret støttet opp under som en forutsetning for å ha et sterkt sivilsamfunn. KS og Frivilligheten Norge var opptatt av verdien av kommunale frivillighetspolitikk som et ledd i dette.

Verdighetsenteret ønsker et tydelig signal fra Regjeringen ved en Revidering av den Nasjonale strategien for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet. Denne strategien ble avsluttet i 2020, og vi ser et stort behov for at denne revideres og videreføres.

– Verdighetsenteret mener at det er behov for å videreføre Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse og omsorgsfeltet fordi det er her vi tror at vi vil se mer og mer av gråsoner og grenseoverskridelser i tiden fremover understreker Fagerbakke.

- Selv om det er sammensatt å sikre en god utvikling for frivillighet i eldreomsorg, mener vi at vi er en del av løsningen, ved å gi kompetanse til kommunene ved en lav kostnad. Men vi ser at det er ukjent eller vanskelig for flere kommuner å prioritere kompetanse på dette feltet.