To menn og en kvinne står foran et banner hvor det står Frivillighetens dag

– Noen brikker falt på plass da jeg tok denne utdanningen, sier frivilligleder

I 25 år har Astrid Grete Torheim ledet Eid frivilligsentral. Nå har hun tatt utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg for å bli enda bedre på samskaping.

Publisert 10. mar. 2021

Den ferske kommunen Stad jobber nå for å iverksette reformen Leve hele livet. – Vårt mål er å skape mer aktivitet, når det blir lov å skape aktivitet igjen, sier Astrid Grete Torheim.

På bildet øverst står hun sammen med daværende styreleder Heikki Holmåas i Frivillighet Norge og kultursjef Geir Holmen i Stad kommune på Frivillighetens dag i 2019. Da var daværende Eid kommune nominert til Årets frivilligkommune.

Torheim leder en av to frivilligsentraler i kommunen.

Nylig har hun tatt utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg ved Verdighetsenteret.

– Vi er i oppstarten av arbeidet med Leve hele livet. Nå når jeg tok utdanningen var det akkurat som om noen brikker falt på plass. Jeg fikk den kunnskapen som jeg trenger for å jobbe videre med reformen i kommunen, sier Torheim.


Samarbeid og samskaping
Samskaping er sentralt i reformen. Torheim mener det er viktig å kunne lære mer om hverandre og på den måten kunne samarbeide og samskape bedre.

– Frivilligkoordinering handler om å forstå hverandre sin motivasjon. Den frivillige har sin motivasjon og engasjement. De ansatte har sine rutiner og instrukser. Det handler om å basiskunnskap om hverandre og da får man ting til mye bedre.

Hun oppfordrer både politikere og kommuneledere til å skaffe seg mer kunnskap om samskaping, og anbefaler utdanningen som en kunnskapsbase for de som skal jobbe med Leve hele livet.


Frivilligkontakter i hver enhet
Gjennom utdanningen skal Torheim og kollega Maria Helgesen ved Selje frivilligsentral gjennomføre et frivilligprosjekt. Prosjektet deres går ut på å etablere frivilligkontakter ved alle enheter i helse- og omsorgsfeltet i kommunen.

– Det kan hende vi også går ned på avdelingsnivå. Det får vi se litt. Vi er spent på hvordan dette går. Målet vårt er også å etablere gode og effektive samarbeidsrutiner mellom de ansatte, frivilligsentral og frivillige, forklarer Torheim.


Innovasjon og samskaping
Stad deltar i ulike prosjekter for å fremme innovasjon og samskaping i kommunen. Blant annet har de et samskapingsprosjekt sammen med Nordre Follo kommune og Telemarksforskning. De har også hatt en innovasjonsgruppe internt i kommunen, der begge de to frivilligsentrallederne har deltatt.

– Kommunen sitt samfunnsmål i kommuneplanen er «Stad er eit livskraftig og trygt samfunn der vi alle dreg i lag». Det klarer vi best når vi kan mest mulig om hverandre og samskapingsprosesser, sier Torheim.

Etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg

En praksisnær etterutdanning for å få til økt aktivitet, system og samarbeid mellom kommune og frivillighet i eldreomsorg.

Formålet med utdanningen er å øke kompetansen på ledelse og organisering av frivillighet i eldreomsorgen, både i helse- og omsorgssektoren og i frivillig sektor. Slik skal den bidra til økt mobilisering og systematisering av arbeidet.

Etterutdanningen går over ni dager, fordelt på tre ganger tre dager. Noen kull er heldigitale, noen er fysiske/digitale.

Hver deltaker utvikler et prosjekt på egen arbeidsplass som kombinerer frivillighet og eldreomsorg. Prosjektene favner bredt fra små og store konkrete aktiviteter for eldre til utforming av strategi og kartlegging. Som deltaker får du faglig støtte og veiledning til ditt prosjekt fra Verdighetsenteret.

Målgrupper:

  • ansatte og ledere i helse- og omsorgssektoren
  • ansatte og ledere i kommuneadministrasjon med ansvar for frivillighet i eldreomsorg
  • ansatte og ledere i frivillige organisasjoner
  • ansatte og ledere i frivilligsentraler

Se her for mer informasjon og påmelding