Bilde av en eldre dame som smiler

Nytt Årringer-intervju: Frisørdama som fikk operaen til Bjørvika

Jorun er kanskje liten av vekst, men har et desto større hjerte. For Oslo og alle som bor der, har hun vært en viktig drivkraft for å skape nytt og ta vare på det gamle i byen.

Publisert 21. jan. 2024 Tekst: Hilde Kleppestø Foto: Ingerid Jordal

Med sin sterke arbeiderklasse-identitet, har Jorun Valeur Bekkby kjempet særlig for Østkant-området i Oslo. Med sitt brennende engasjement for byens kulturarv og ikke minst hennes bidrag til at Oslo fikk sitt nye operabygg, og at det ligger i Bjørvika, mottok Jorun i 2015 St. Hallvardmedaljen for sin verdifulle innsats for Oslo kommune.

Årringer-prosjektet skal bidra til økt kunnskap om det å bli og være gammel, og vise hva som påvirker eldres livskvalitet.

Initiativtakerne til prosjektet, Nasjonalt senter for aldring og helse og Stiftelsen Verdighetsenteret – omsorg for gamle er begge nasjonale kompetansemiljøer som jobber med å spre og implementere forskning og kompetanse på oppdrag fra offentlige helsemyndigheter.

Til daglig jobber vi med å heve kompetansen innenfor aldring og eldreomsorg. Vi har faglig tyngde på hver våre spesialiserte felt.