portrett av en eldre mann

Nytt Årringer-intervju: Topplederen som vil forebygge ensomhet blant eldre

99-årige Christian Rieber brenner for en aktiv aldring og større frivillig engasjement blant eldre. – Frivillig arbeid fører ikke bare til at viktige oppgaver blir utført. Det sosiale nettverket som utvikles gjennom felles innsats bidrar til å redusere ensomhet og depresjon blant eldre.

Publisert 14. mar. 2024 Tekst: Hilde Kleppestø Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og Helse

Christian Rieber er kjent som en hardt arbeidende næringslivsleder i nærmere 80 år. Han er også familiemann og en innovativ samfunnsbygger som brenner for en aktiv aldring og større frivillig engasjement blant dagens pensjonister.

Årringer-prosjektet skal bidra til økt kunnskap om det å bli og være gammel, og vise hva som påvirker eldres livskvalitet.

Initiativtakerne til prosjektet, Nasjonalt senter for aldring og helse og Stiftelsen Verdighetsenteret – omsorg for gamle er begge nasjonale kompetansemiljøer som jobber med å spre og implementere forskning og kompetanse på oppdrag fra offentlige helsemyndigheter.

Til daglig jobber vi med å heve kompetansen innenfor aldring og eldreomsorg. Vi har faglig tyngde på hver våre spesialiserte felt.