to kvinner får blomster og pris av mann og helsebyråd

Omsorgsprisen 2022 til frivillig engasjement for hjemmeboende eldre

Vi gratulerer Marianne Hestholm og Stine Kornerud Lampe som er frivillighetskoordinatorer for hjemmeboende eldre i Bergen – og vinnerne av Omsorgsprisen 2022.


Publisert 15. feb. 2023 Tekst: Hilde Kleppestø Foto: Thor Brødreskift

– Marianne og Stine har et genuint ønske om å skape gode og meningsfylte dager og øyeblikk for byens eldre. Ikke minst bidrar de gjennom sin væremåte til at de eldre selv opplever at de er en ressurs som kan utgjøre en forskjell, sier Silje Eikemo, daglig leder for Verdighetsenteret, som sammen med GC Rieber Fondene og i samarbeid med Bergen kommunes byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet, står bak Omsorgsprisen.

Prisene ble delt ut under en festforestilling på Den nasjonale scene mandag 13. februar. Samuel Massie var kveldens konferansier og prisutdeler var helsebyråd Ruth Grung (t venstre på bildet øverst).

Frivillighetens år som bakteppe

Vi har bak oss Frivillighetens år 2022. Omsorgsprisens jury ønsket derfor å anerkjenne selve frivilligheten i eldreomsorgen og organisasjoner som spiller på lag med frivillige for å skape tilbud for andre.

– For at kontakt skal oppstå, fungere og gi varige møter er det viktig at noen samordner innsatsen. Her gjør disse to damene en strålende jobb, sa helsebyråd og prisutdeler Ruth Grung.

– Med kreativitet og hjertevarme rekrutterer de folk og kobler gode ressurser i tett samarbeid med frivillige gjennom lag og organisasjoner. Disse flotte damene utgjør en forskjell for alle hjemmeboende eldre – for de som ønsker det.

eldre dame mottar blomster og pris og står mellom dame og mann

Meningsfullt å være til hjelp

Omsorgsprisen 2022 deles ut til totalt fire personer – fordelt på en førsteplass og to andreplasser.

Andreprisvinneren 2022 er Laila Christoffersen. Hun er en ekte hverdagshelt. I mer enn 17 år har hun vært frivillig og besøksvenn på sykehjem. Egen alderdom og helseutfordringer stopper ikke denne tøffe damen i å hjelpe syke og ensomme eldre mennesker på ulikt vis, hele året. Ved å gi av sin tid og livserfaring – er hun med å berike dagens helse- omsorgstilbud for eldre.

– Jeg synes det gir mening at vi stiller opp for hverandre, så lenge man kan, sier Laila.

Hun gir pasientene på sykehjem gode opplevelser – og ble mandag hedret nettopp for å verdsette hennes mangeårige innsats som frivillig i møte med stadig flere hjelpetrengende og ensomme eldre – og samtidig peke på at eldre også er en stor ressurs.

en gruppe mennesker fra Aktivt Plus mottar blomster på en scene

Den andre av årets to 2. priser går til Aktivt pusterom – et ideelt foretak med mål å være en positiv samfunnskraft som bidrar til bedre psykisk og fysisk helse for barn, ungdom og eldre blant lokalbefolkningen i Bergen vest.

Aktivitetene her er gratis og retter seg til et aldersspenn fra barneskole til sykehjem, ikke minst til unge mennesker som opplever en tøff hverdag og andre som savner sosialt fellesskap eller noen dele et måltid med, sa prisutdeler Ruth Grung.

I forslagene til årets kandidater blir både ansatte og frivillige i foretaket berømmet for et stort engasjement i å organisere et variert tilbud, som blant annet også utspiller seg ved ulike eldreinstitusjoner i Bergensområdet. Juryen har også merket seg prisvinnermiljøets innsats for å hindre utenforskap, tilby avlastning, inkludering, aktivisering, omsorg og det lille ekstra – kanskje en blomst på døren?


en mann synger fra en scene og an mann spiller gitar