To personer på en scene.
Frivillighet og kultur

Personer med demens deltar på Festspillene

Fem personer med demens har hovedrollene når forestillingen Det er alltid en tråd en plass vises under Festspillene i Bergen.

Publisert 25. mai 2020 Tekst: Kristine Askvik

Festspillene i Bergen er blitt digitale på grunn av koronaepidemien. Det betyr at du kan få med deg forestillinger selv om du ikke er i Bergen.

En av forestillingene som er blitt filmet og skal gjøres tilgjengelig for publikum, er forestillingen Det er alltid en tråd et sted. Forestillingen er et samarbeid mellom beboere ved Bergen Røde Kors sykehjem, Verdighetsenteret og scenekunstkompaniet Kompani Krapp.

Fra fortellergruppe til scenen

Fem personer med demens deltar i forestillingen gjennom lyd og video.

Skuespillerne Kristine Nordby Simonsen og Beate Bednar har deltatt på fortellergrupper for personer med demens på Bergen Røde Kors sykehjem. Fortellergruppene var ledet av prosjektleder Hanne Jones ved Verdighetsenteret.

I forestillingen skildrer de to skuespillerne deres møte med de fem personene med demens.

– Det handler om å bli sett, lyttet til og hørt. Men det handler også om å se og møte andre med nysgjerrighet – de du møter for første gang eller de du har kjent et helt liv, sier Kristine Nordby Simonsen, en av grunnleggerne av Kompani Krapp.

Demens i samfunnet

– Vi trenger mer kunnskap om demens i samfunnet. Mer kunnskap og forståelse vil gjøre det mulig for mennesker med demens og deres pårørende å mestre hverdagen bedre. Informasjonen om demens som formidles gjennom mediene, teater, film og bøker, domineres av fortellinger om tap, isolasjon og ensomhet. De forteller om den enorme økonomiske belastningen en pasient med demens er for samfunnet. Disse historiene forsterker opplevelsen av stigmatisering som mennesker med demens ofte gir uttrykk for, sier Hanne Jones, prosjektleder for fortellergruppene Forestillingens kraft og rådgiver for Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret.

Å føle tilhørighet

Hun forteller at mange med demens føler seg utenfor, og opplever å miste tilhørigheten til samfunnet.

– De trenger å bli re-inkludert i fellesskapet vårt. I denne forestillingen har vi valgt å fokusere på det friske som fortsatt bor i mennesker som lever med en demenssykdom, sier Jones.