– Se til Bergen og bli frivillig-inspirert!

I anledning Den internasjonale eldredagen fredag 1.oktober arrangerer Bergen kommune en hel uke med aktiviteter for sine eldre. Her er det bare å la seg inspirere, sier Beate Magerholm ved Verdighetsenteret.

Publisert 01. okt. 2021 Tekst: Kristine Askvik

Aktivitetene arrangeres i et samarbeid mellom Enhet for aktivitet og mestring i Bergen kommune og frivillige fra frivillige organisasjoner. Kommunen har utvidet feiring av eldredagen til ukes feiring, med Den gylne senioruken.

På bildet øverst er fra venstre Marianne Tollevsen Hestholm, frivillighetskoordinator i Etat for aktivitet og mestring, Bergen kommune, Lise Toft Henriksen, Verdighetsenteret, Ann-Kristin Nordal-Seljestokken, Verdighetsenteret, Hendrik Fasmer, eier av Alvøen Gård, Per Eidenbom, Anne Ma Myrdal, frivillig og Stine Lampe, aktivitetskoordinator i Etat for aktivitet og mestring, Bergen kommune.

– Bergen har forankret frivillighet i kommunale planer og opprettet stillinger som jobber med frivillighet. De er en foregangskommune, sier Beate Magerholm, konstituert faglig leder ved avdeling for Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret.

Hun understreker at det kreves ressurser for å samarbeide med frivilligheten.

Eldrepatruljen viser gode eksempler på hva vi kan få til når vi jobber systematisk med frivillighet innen helse og omsorgssektoren, sier Magerholm.

OMVISNING: Det var omvisning på Alvøen denne uken – til stor glede for deltakerne. I fabrikken her ble det produsert papir til blant annet sedler. Fabrikken var landets eldste papirfabrikk og startet opp allerede i 1797. Produksjonen stoppet i 1981.

– Det er så fint å være tilbake!
Rådgiverne Lise Toft Henriksen og Ann-Kristin Nordal-Seljestokken fra Verdighetsenteret var tilstede under feiringen av Den gylne senioruken i Bergen.

– Her har jeg vært før, men da kjørte jeg i egen bil. Det er så fint å være tilbake! Det er så nydelig her – sa en deltakerne da hun kom ut av bussen i Alvøen.

Hendrik Fasmer, eier av Alvøen Gård, var selv tilstede og gav de fremmøtte et historisk blikk på Alvøen før alle besøkte det gamle badet – nå en fin kafe – for snitter og tid til gode samtaler og skrøner fra gamle dager.

Tok etterutdanning
Marianne Tollevsen Hestholm og Stine Lampe er to av de ansatte i Bergen kommune som jobber med frivillighet i eldreomsorgen. De har begge tatt etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg ved Verdighetsenteret og er initiativtagerne til Eldrepatruljen.

– Frivillige vil kunne være en uvurderlig ressurs i eldreomsorgen. Frivillige skal aldri overta arbeidsoppgaver for betalte ansatte, men frivilligheten kan berike og skape individuelt tilpassede aktiviteter og øyeblikk. Frivilligheten kan bringe hverdagen inn i hjemmet for seniorer som ikke lenger kan ferdes ute, eller motsatt, frivillighet kan bidra til at seniorer får en etterlengtet tur ut. Som frivillig innen eldreomsorgen kan man være med på å gi seniorer en meningsfull hverdag, hver dag hele livet, sier Hestholm og Lampe i Bergen kommune.

Bystyret i Bergen Kommune vedtok en plan for frivillighet i 2015 med overordnet mål om at Bergen skal være en foregangsby for frivillighet innen ulike samfunnsområder. Hovedmålet med den frivillige innsatsen innen eldreomsorgen er å berike de eldres liv med meningsfull aktivitet og aktiv deltakelse.

Å KOMME SEG UT PÅ TUR: Bergen kommune har fokus på å skape innholdsrike hverdager for sine eldre – i samarbeid med frivillige.

Bedre hverdager
– Vi ønsker å gjøre innholdet i hverdagen til de eldste enda bedre, sier Lampe.

Bergen kommune har siden 2017 hatt faste stillinger innen frivillighet, deriblant innen eldrefeltet.

– Kommunen skal absolutt ikke holde i frivillighet alene, men samarbeide med allerede etablerte lag, foreninger og organisasjoner, som allerede gjør en formidabel jobb. Samarbeid er nøkkelen for å få ting til, frivilligheten kan være med på å gi bedre livskvalitet og en verdig og meningsfull alderdom for den enkelte. Ved å legge til rette for mer frivillig innsats i eldreomsorgen, ønsker Bergen kommune å bidra til at det skal bli enklere, både for frivillige organisasjoner og privatpersoner, å engasjere seg i aktiviteter for eldre, sier Hestholm.

– Hva gjør kommunen og frivillig sektor i samarbeid?

– Frivillige har bidratt med planlegging og utforming av Den gylne senioruken. Et godt eksempel er denne turen til Alvøen, hvor en frivillig har brukt sitt nettverk for å skape innhold til turen. Vi har også fått bistand fra en frivillig i dag som er med som følge både i bussen og ellers i dag. Det er flere spennende små og større arrangementer i løpet av denne uken. Flere enkeltfrivillige bidrar til at denne uken kan ha et såpass rikholdig program. Vi har for eksempel en frivillig sjåfør som tilbyr turer med kulturbussen, frivillige som følger seniorer til Bergen kino, frivillige bingoverter osv, sier Hestholm.

– Hva slags kompetanse er viktig for å få samarbeid mellom kommune og frivillig sektor til å fungere?

– For å jobbe med frivillighet er fleksibilitet, empati og kreativitet viktige egenskaper som vil kunne skape et godt grunnlag for frivillig arbeid. Mange av de ansatte i de kommunale omsorgsboligene i Bergen har gjennomført etterutdanning innen frivillighet ved Verdighetsenteret. Vi ser at dette har vært svært viktig for å ivareta de frivillige og for å kunne iverksette ulike prosjekter hvor man samarbeider med lokale lag, foreninger og organisasjoner, sier Lampe.

På etterutdanningen frivillighetskoordinering-eldreomsorg jobber deltakerne med egne prosjekter under veiledning fra Verdighetsenteret.

– En del av prosjektarbeidet består i å implementere nye tiltak fra arbeidsstedene, kartlegge behov for frivillighet eller igangsette nye frivilligaktiviteter. Gjennom prosjektene får man brukt det man lærer i utdanningen i praksis, for eksempel ivaretakelse av frivillige, søke fondsmidler eller samarbeide med nærmiljøet om ulike aktiviteter, sier Nordal-Seljestokken.

Hvordan bør kommuner jobbe fremover for å sikre gode samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor?

– Det er viktig at kommunen tilrettelegger for at samarbeidet skal bli godt for alle parter – både for frivillige, medarbeidere og målgruppen for den frivillige innsatsen, sier Henriksen.

Bedre systemer gir mer aktivitet

Verdighetsenteret ser at kommunens kompetanse på ledelse og organisering av frivillighet i eldreomsorgen bidrar til økt mobilisering og systematisering av arbeidet. Sammen med et systematisk fokus på frivillige i helse- og omsorgssektoren internt i kommunen er det gode samarbeidet med frivillige og frivillige organisasjoner en kilde til glede og utvikling for alle parter.

– Det er en styrke om kommunen har utviklet en helhetlig frivillighetspolitikk i samarbeid med frivillig sektor hvor helse- og omsorgssektorens behov er inkludert, sier Henriksen.

Kommunen bør også ha gode samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner og frivilligsentraler som ivaretar alle parters behov. Ledere og medarbeidere i kommunen bør ha kompetanse på hvordan det kan tilrettelegges for samarbeid med frivillige på en god måte slik at frivillighetspolitikk blir omsatt til god praksis. Verdighetsenteret ser frivillighetskoordinatoren som en nøkkelperson i arbeidet med å koordinere samarbeidet med frivillige, og å bygge en god kultur for samarbeid med frivillige innad i kommunen.

Tar imot invitasjon til samarbeid

– Dersom initiativer til samarbeid som kommer fra frivillig sektor tas godt imot, og frivillige blir inkludert i utviklingen av aktiviteter vil resultatet kunne bli et enda større spekter av aktiviteter og et samarbeid hvor alle får satt sitt preg på det. Det motiverer, sier Nordal-Seljestokken.

Flere stortingsmeldinger peker på behovet for samarbeid med frivillige i eldreomsorg, og behovet for en systematisk tilrettelegging fra kommunens side (Stortingsmelding Morgendagens omsorg, Stortingsmelding Leve hele livet). Det ble også utarbeidet en Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015-2020).

Gode øyeblikk

– Et samarbeid med frivillige i eldreomsorgen fører med seg gode møter mellom mennesker, gode øyeblikk og sosialt fellesskap. Dette gjelder både for dem som har behov for bistand for å kunne opprettholde en sosial og aktiv hverdag, for de frivillige, og for ansatte. Dette er noe vi i Verdighetsenteret har sett mange gode eksempler på gjennom møtet med nærmere 500 frivillighetskoordinatorer på vår etterutdanning Frivillighetskoordinering – eldreomsorg, og utviklingen av en modell for godt samarbeid med frivillige i eldreomsorg, sier Magerholm.