Kvinne holder bok.
Frivillighet og kultur

Seks råd til kommunene – slik samarbeider dere med frivilligheten under koronakrisen

Koronakrisen krever særlig beskyttelse av sårbare gamle. Verdighetsenteret tilbyr veiledning til kommunene. Ta kontakt!

Publisert 18. mar. 2020 Tekst: Kristine Askvik

– Det aller viktigste er å ha samkjørte retningslinjer for samarbeid mellom kommune og frivillighet. Disse retningslinjene må være forankret hos ledelsen i kommunen. Retningslinjene må kommuniseres tydelig til alle i helse – og omsorgssektoren, sier Beate Magerholm, rådgiver for Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret (på bildet, arkivfoto).

Se også anbefalinger om korona og frivillighet fra Frivillighet Norge, KS og Helsedirektoratet.

Myndighetene oppfordrer til redusert sosial kontakt. Vi befinner oss dermed i en situasjon der frivilligheten i eldreomsorgen på ene siden legges brakk ved å stoppe nesten alle frivillige sosiale tilbud for å forhindre smitte. På den andre siden er frivilligheten i eldreomsorgen høyaktuell og kan få en økende betydelig rolle i situasjonen knyttet til COVID-19, sier Magerholm.

Kommuner tar nå initiativ til og blir bedt om å kartlegge behov og involvere innbyggerne for å sikre god omsorg for alle i koronakrisen. Mange lurer på hvordan de skal gå frem.

– Vi får spørsmål og henvendelser fra koordinatorer. Kommuner må gjerne ta kontakt. Vi bidrar gjerne med veiledning, sier Magerholm.

Verdighetsenteret har seks tips for best mulig samarbeid under krisen:

  1. Kommunen bør ha koordinatorer som har ansvar for å strukturere og kvalitetssikre samarbeidet med frivillige. Koordinatorene kan bistå med å fange opp og/eller kartlegge behov og oppgaver som det kan bli behov for, og følge opp samarbeidet med frivilligheten.
  2. Ta kontakt med frivillige organisasjoner og frivilligsentraler. Flere organisasjoner har omsorgsberedskap som en del av sine faste aktiviteter og gode rutiner for dette. Der det ikke allerede finnes bør kommunen inngå formelle samarbeidsavtaler knyttet til denne krisen. Dette er også noe bådeHelsedirektoratet, Frivillighet Norge og KS vektlegger.
  3. Avklar hvilke oppgaver frivillige kan være med å løse. Vårt råd er at dette avklares på ledernivå i samarbeid med frivillighetskoordinator, og at dette gjøres i tråd med de restriksjoner for sosial kontakt som myndighetene har anbefalt.
  4. Oversikt over oppgaver godkjennes av de instanser som er ansvarlige for smittevernarbeidet i kommunen slik at de kan sikre at oppgavene er i tråd med de hensyn som kommunen tar for smittevern i denne fasen av krisen. Helsedirektoratet har informasjon til kommuner om smittevern for frivillige her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/frivillige-organisasjoner
  5. Lag retningslinjer og del informasjon. Involver koordinator og send informasjon til alle som har ansvar for å koordinere samarbeidet med frivillige med oversikt over oppgaver som frivillige kan ha samt hvilke retningslinjer som skal gjelde for de enkelte oppgaver, grad av kontakt, råd for håndtering av penger dersom man handler for noen osv.
  6. Vis på nettsider hvor man kan henvende seg for å gjøre en frivillig innsats. Bruk eksisterende fungerende kanaler som frivillige organisasjoner og frivilligsentraler. Ta raskt kontakt med frivillige som melder seg og sørg for at initiativet er registrert. Bruk standardiserte kartleggingsskjemaer felles for alle virksomheter i helse og omsorg.

Veien videre
– Vi kommer til å stå foran ulike faser i denne krisen. Ingen av oss vet hva som vil komme. Når restriksjonene for sosial kontakt endres, kan frivillige være med og løse andre oppgaver. Vi anbefaler da at det på ny gjøres en vurdering i tråd med nye retningslinjer.

Les mer: Anbefalinger til frivillige organisasjoner fra Helsedirektoratet
Les mer: Norges Frivilligsentraler har en egen side for å melde sin interesse for å bidra i forbindelse med denne situasjonen.
Les mer: Frivillighet Norge og KS sine 8 praktiske tips til kommuner om samarbeid med frivillige organisasjoner i koronasituasjonen
Les mer: KS sine råd for bistand fra frivillig sektor i helse og omsorg