Frivillighet og kultur

– VI må se på aldring på en ny måte, oppfordrer Sissel Gran

Psykolog Sissel Gran og forfatter Gunnar Staalesen kommer til vår konferanse om aktivitet og frivillighet i eldreomsorg. Nå er hele programmet klart. Velkommen til Oslo i oktober!

Publisert 24. aug. 2022


Verdighetsenteret inviterer til konferanse om frivillighet og eldreomsorg 26. og 27.oktober 2022 i Oslo kongressenter. Bli med og møt engasjerte kolleger fra hele landet - som jobber med frivillighet i eldreomsorg.

Parterapeut og psykolog Sissel Gran har nettopp blitt 70 og utgitt boken “Inni er vi alltid unge”. Hun er en av dem som skal dele av sin kunnskap under konferansen.

– Vi trenger nye bilder av aldring, mener Gran. Hun tar et oppgjør med egne og andres fordomsfylte forestillinger i boken “Inni er vi alltid unge”. Under konferansen vil hun dele personlige tanker om aldring og samfunnsengasjement. Når hun nå har bikket 70, innser hun at hun tilhører gruppen “eldre”.

Med utgangspunkt i boken utfordrer hun oss til å innta en modigere holdning overfor det alderdommens skjørhet og livet slutt. Hun spør hvordan vi kan komme på sporet av nye bilder om aldring.

– Hvor ligger mulighetene, hvordan kan vi ta i bruk seniorressursen og “leve hele livet”, spør hun.

I et samfunn som hyller det unge og vellykkede, er det viktig å ha i mente også den unike kraften, erfaringen og livshistorien hos en eldregenerasjon som stadig har mye å gi.

Her er Sissel Gran en viktig motstemme, som taler direkte til oss som individer, medmennesker, frivillige og pårørende.

Seniorressursen og aldersvennlig frivillighet
Senteret for et aldersvennlig norge er en del av regjeringens kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet. Ingrid Køhler Knutsen fra senteret vil snakke om seniorressursen og aldersvennlig frivilighet. For mange kommer pensjonisttilværelsen til å vare nesten en tredjedel av livet. Senteret jobber for at den blir meningsfull både for den enkelte og for samfunnet. Et viktig fokus er at de eldre som vil bidra, må få bidra. Enten det er med lønnet eller frivillig arbeid. Senteret jobber med flere prosjekter knyttet til rekruttering, tilrettelegging og organisering av seniorressursen i frivilligheten.

Mobiliserer mot ensomhet
Vanja Konradsen og Bjørn Lindstad fra Frivillighet Norge vil snakke om hvordan Frivillighet Norge arbeider med en aldersvennlig frivillighet og mobiliserer mot ensomhet ved å vise vei til fellesskap i organisasjoner. Frivillige organisasjoner ønsker flere eldre med som viktige ressurser i sine lokallag, og god samarbeid med kommunene er viktig for å lykkes. Frivillighet Norge vil blant annet presentere tall fra nye nasjonale undersøkelser og utvikler anbefalinger for kommuner som tilretteleggere for økt deltakelse.

Livsglede og ivaretakelse av frivillige
Mona Stenhaug Johannessen, universitetslektor ved UiT Norges arktiske universitetet i Harstad, forsker på frivillighet med særlig fokus på livsgledehjem. Hun kommer til konferansen for å snakke om hvordan vi kan ivareta frivillige i eldreomsorgen på best mulig måte, og vil presentere en innovasjonsmodell for økt frivillighet.

Gammel og skeiv
Hva er det spesielle med skeiv aldring, og hvordan jobber vi for at eldre skeive kan fortsette å være seg selv både der de bor og der de deltar i sosiale aktiviteter? Hvordan kan vi skape mer likeverdige og inkluderende aktiviteter og tilbud i samarbeid med frivillige? Olga Tvedt, prest og rådgiver i Kirkens bymisjon vil sammen med Janne Bromseth, forsker i Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Vikens kompetansehevingsprogram, fortelle mer om prosjektet “Gammel og skeiv”. Meti Olika, prosjektleder i FRI Oslo og Viken vil fortelle om deres sosiale tiltakt for å forebybbe sosial isolering blant skeive voksne og særlig eldre skeive voksne.

Detektiv og bestefar Varg Veum fyller 80 år
15. oktober, bare noen få dager før årets konferanse, “fyller” den populære detektiven og bestefaren Varg Veum 80 år. Veum er hovedkarakteren i Gunnar Staalesens krimromaner. Jubilanten kan neppe se frem mot en rolig alderdom. Forfatteren har planen klar for privatetterforskerens sorti.

Staalesen ga ut sin først bok for 53 år siden. Nå kan vi møte den samfunnsbevisste og aktive 75-åringen under høstens nasjonale konferanse om koordinering av frivillig innsats i eldreomsorgen. Han vil fremføre utdrag fra bøkene sine, som er Norges mest leste krimserie. Det handler om både brå og langsom død, men også at det store mysteriet som heter “livet” aldri slutter å overraske. Staalesen vil kommen inn på aldring, kunst og ikke minst - hvordan den enkelte selv kan bidra i samfunnet. Jazzsaksofonist Jan Kåre Hystad og pianist Dag Arnesen deltar også.

Bli med og møt kolleger fra hele landet - som jobber med frivillighet i eldreomsorgen. Håper å se deg i Oslo i oktober!