Hansket hånd holder i sprøyte.

Slik setter du koronavaksinen riktig

Begge de to koronavaksinene som er godkjent i Norge skal settes intramuskulært i overarmen. Se video i saken under.

Publisert 28. jan. 2021 Tekst: Kristine Askvik

– Det er veldig viktig at koronavaksinen settes i muskelen for det er det som er testet ut, sier Silje B. Eikemo, intensivsykepleier og daglig leder ved Verdighetsenteret.

Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter for eldreomsorg og tilbyr blant annet utdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg. Senteret jobber på oppdrag for Helse – og omsorgsdepartmentet for å øke og sikre kompetansen innen blant annet akuttmedisin og palliasjon i eldreomsorgen.

Nå har Verdighetsenteret laget en opplæringsvideo for hvordan du skal sette koronavaksinen riktig. Denne fremgangsmåten gjelder begge de to vaksinene som er godtkjent i Norge, altså vaksinene fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

– Helsepersonell må huske på de 7 r-ene før de skal vaksinere og dobbeltkontroll er god praksis for å unngå brudd på disse. Videoen over handler om å sette vaksinen på riktig måte, sier Eikemo.

Dette er sjekklisten med de 7 r-ene

Riktig legemiddel
Riktig legemiddelform
Riktig måte
Riktig pasient
Riktig styrke
Riktig dose
Riktig tid

Kilder:
Sykepleien (2018): Slik kan legemiddelhåndteringen bli mer forsvarlig
Folkehelseinstituttet (2020): Praktisk informasjon om vaksinasjon