Søker kommunikasjonsrådgiver

Verdighetsenteret søker engasjert kommunikasjonsrådgiver.

Publisert 16. aug. 2022

Stiftelsen Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter som arbeider for at sårbare gamle i Norge skal få en verdig alderdom.

Verdighetsenteret er lokalisert i Bergen og er i hovedsak statlig finansiert. Senteret tilbyr relevante etterutdanninger og kurs. Vi er synlige i samfunnsdebatten og formidler kunnskap og verdier gjennom media, publikasjoner og arrangementer.

Målgruppene våre er helsepersonell, ledere i kommunene, frivillige organisasjoner, politikere, pårørende, eldre og allmuen.

Som kommunikasjonsrådgiver vil du ha ansvar for å utforme og produsere strategisk kommunikasjon og være en viktig støttespiller for ledelsen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle strategi for kommunikasjon og markedsføring
 • Nettredaktøransvar for senterets nettsider og sosiale media
 • Ansvar for å utvikle og drifte nettside i samarbeid med teknisk leverandør
 • Bistå kolleger i tekstproduksjon av debattinnlegg, kronikker m.m.
 • Medietrening og medierådgivning
 • Mediekontakt og innsalg inn mot medier
 • Viktig bidragsyter inn mot senterets arrangementer
 • Nettverksjobbing

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning innen kommunikasjon og markedsføring, gjerne masternivå
 • Erfaring med strategisk kommunikasjon og markedsføringsarbeid
 • Erfaring med innholdsproduksjon og sosiale medier
 • Erfaring i å nå ut til ulike målgrupper
 • Evne til å sette seg inn i kompliserte saker og formidle dem med et tydelig språk
 • Være løsningsorientert og evne til å sette seg raskt inn i ulike digitale verktøy
 • Erfaring med arbeid inn mot media
 • Meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne

Personlige egenskaper:

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Liker å ta initiativ og ansvar
 • Er selvstendig, selvgående og opptatt av gjennomføring
 • Har god omstillingsevne og er fleksibel

Vi tilbyr:

 • 100 prosent fast stilling
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med dyktige kolleger i et tverrfaglig og kreativt miljø i vekst
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Flotte, nye kontorlokaler
 • Gode velferds - og pensjonsordninger
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk og kvalifikasjoner.

Kontor i Bergen. Noe reise må påregnes. Ønskelig med snarlig tiltredelse.

For ytterligere informasjon se www.verdighetsenteret.no eller ta kontakt med økonomi - og administrasjonsleder Ragnhild Iversen på mobil 92464953 eller rti@verdighetsenteret.no. Søknad og CV sendes til rti@verdighetsenteret.no. Søknadsfrist 4.september.