Helse og omsorg

Sykehjemsansatte ønsker å bli enda bedre på observasjon

29 helsefagarbeidere, vernepleiere og sykepleiere fra Landås menighets eldresenter deltok på fagdager ved Verdighetsenteret i midten av august.

Publisert 22. aug. 2022

– Vi ønsker å bli enda bedre på å observere pasienter. Slik kan vi gjøre en enda bedre jobb, sier Lida Seddighi, fagsykepleier ved Landås Menighets eldresenter.

Hun forklarer at eldre pasienter på sykehjem kan ha en rekke ulike diagnoser, at det kan være vanskelig å vite hva man skal se etter og hvordan man skal tolke ulike symptomer og forverringer.

– Det er for eksempel ikke alltid tydelig om pasienten har delir eller ei. Hvilke målinger skal du ta og når er det riktig å sende pasienten videre til legevakt eller sykehus? Alt dette ønsker vi å styrke vår kompetanse på, sier Lida.

Hun har selv tatt etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg ved Verdighetsenteret og tok kontakt med Verdighetsenteret for å få skreddersy fagdager til de ansatte ved sykehjemmet.

– Det er viktig for oss at hele gruppen som jobber sammen, får det samme kompetanseløftet. Vi ønsker at både helsefagarbeidere og sykepleiere får mulighet til å øke sin kompetanse, sier Lida.

De siste drøye to årene har fokuset og arbeidskapasiteten blitt brukt til å takle pandemien.

– Endelig har vi mulighet til å bruke tid på kompetanseheving. Det synes vi er veldig viktig både for den enkelte ansatte, for sykehjemmet som helhet og for rekruttering av nye ansatte, sier Lida.

Etter to dager med gjennomførte fagdager, har Lida følgende tilbakemelding:

– Jeg har snakket med mange av de ansatte. De synes det var veldig lærerikt, og at det var kjekt med praktiske øvelser. De følte seg heldige som kunne delta.