Tre kvinner foran veggmaleri.

Sykepleier Eva brenner for et godt samarbeid med frivilligheten

Lær om hva de har fått til i Tønsberg og få Eva sine sju bud om samarbeid her.

Publisert 13. des. 2019 Tekst: Kristine

Eva Marie Wang-Norderud har jobbet som sykepleier i eldreomsorgen siden 1998.

– I mitt arbeid som sykepleier har jeg ofte reflektert over samarbeid både i og utenfor offentlig sektor. For egen del har jeg alltid vært opptatt av hvordan offentlig og frivillig sektor kan samarbeide om helse- og omsorgstjenester i kommunen, sier Wang-Norderud.

På bildet øverst står hun i midten, mellom leder Merete Lærum fra Sem Sanitetsforeningen (til venstre) og sanitetskvinne og frivillig Ruth Himberg.

Bedre forståelse
Hun begynte på utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg ved Verdighetsenteret for å få mer kunnskap og bedre forståelse rundt organisering og ledelse av frivillighet i eldreomsorgen.

– Utdanningen gir meg også mer kompetanse innenfor prosjektarbeid. Jeg har blant annet lært å bruke prosjektbeskrivelse som et verktøy. Det opplever jeg som veldig nyttig, også med tanke på fremtidige prosjekter, sier Wang-Norderud.

Gjennomfører et prosjekt
Alle som tar utdanningen utvikler et prosjekt på sin arbeidsplass. Prosjektet utvikles og gjennomføres med veiledning fra rådgivere ved Verdighetsenteret. Prosjektet inkluderer samarbeid med frivilligheten.

Wang-Norderud valgte prosjektet Kanskje kommer kongen. Det er en ny satsing fra Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS), der hjemmeboende eldre får tilbud om et kvalitetsmåltid i godt selskap. Tanken bak tilbudet er at NKS dekker til bords, mens det er den eldre selv som er «konge» for en dag. https://sanitetskvinnene.no/nyhet/2019/08/kanskje-kommer-kongen-anne-eller-ola

Fra Sanitetskvinnene til Tønsberg
Wang-Norderud fikk høre om satsingen fra Sanitetskvinnene i løpet av utdanningen ved Verdighetsenteret. Hun jobber som koordinator ved Sem Seniorsenter, et av fire seniorsentre i Tønsberg kommune, og tenkte dette måtte være midt i blinken.

– Seniorsentrene ønsker å være sosiale og kulturelle møteplasser for kommunens seniorer, der vi tilbyr trening, aktiviteter, kurs og arrangementer. Stadig flere hjemmeboende eldre er lite aktive og opplever ensomhet. Mange har også dårlig matlyst og et ensidig kosthold. Vi ser behovet for å kunne tilby hjemmeboende eldre flere måltider som tilrettelegger for god ernæring og sosialt fellesskap. Allerede i dag serverer vi god og næringsrik mat på senteret vårt på dagtid. Men vi vet at mange eldre ønsker tilbud også på ettermiddag og kveld, sier Wang-Norderud.

Følger nasjonal handlingsplan
For å kunne gi et tilbud til hjemmeboende eldre, også på ettermiddag og kveld, startet hun opp et samarbeid med den lokale sanitetsforeningen. Frivillige fra Sem sanitetsforening organiserer og tilrettelegger for kveldsmåltidene. Wang-Norderud forklarer at tilbudet er i tråd med den nasjonale handlingsplanen Leve hele livet.

I tillegg til utdannelsen ved Verdighetsenteret, har hun også skrevet en masteroppgave i Helsefremmende arbeid om tilbudet Aktivitetsvenn.

Mange samlet på et kjøkken.

FØRSTE MÅLTID: De frivillige fra Sem Sanitetsforening samlet før første «Kanskje kommer kongen»-arrangement i oktober. Fra venstre sittende Gerda Rasmussen Helmers, Marit Linnerud og Kari Andersen, Eva Allerød (fra venstre stående), Jan Tore Hylle, Grethe Larsen og Gry Thorsdatter Larsen.

– I seniorenheten samarbeider vi med mange frivillige som bidrar i ulike grupper eller med praktiske gjøremål på sentrene. Deres frivillige innsats bidrar til mer fleksible løsninger og et større utvalg av aktivitetstilbud for våre brukere og medlemmer. Men de frivillige skal ivaretas, følges opp og koordineres. Da er det viktig at man har kunnskap til å få dette til på best mulig måte, sier Wang-Norderud.

Det første måltidet er allerede arrangert.

– Det ble arrangert i slutten av oktober og var en suksess. God mat, hyggelig fellesskap og visesang under måltidet gjorde dette til en veldig hyggelig kveld som frister til gjentakelse for mange.

– Hva er planene videre?

– Tilbudet vil i første omgang gjelde for beboere i omsorgsboligene på Sem Bo og servicesenter slik at de får et nytt tilbud om et hjemmelaget måltid på ettermiddag/kveld. Det kan også være aktuelt for eldre hjemmeboende i nærområdet som kan komme seg til senteret på egen hånd. Hvis dette blir vellykket, så tenker vi at tilbudet blir utvidet til å gjelde andre eldre hjemmeboende i nærmiljøet som kommer til senteret med transport organisert fra oss.

Her er Wang-Norderud sine sju bud om samarbeid mellom eldreomsorgen og frivilligheten:

  • Finn ut /kartlegg hvilke frivillige organisasjoner og deres lokalforeninger som er i nærmiljøet.
  • Ikke være redd for å ta kontakt med dem.
  • Et samarbeid er oftest vinn-vinn for begge parter.
  • Frivilligheten tilfører en ekstra kvalitet som gir merverdi i tilbudet til brukerne.
  • Det er viktig å tenke at det å engasjere seg og gi av sin tid som frivillig, er helsefremmende både for den frivillige selv og for samfunnet.
  • Frivillige organisasjoners aktiviteter og engasjement styrker samfunnet vårt. De bidrar til flere løsninger som det offentlige ikke kan skape alene.
  • Det er viktig å huske på at de frivillige gjør det de har lyst til ut fra sitt eget engasjement og egne formål. Frivilligheten og offentlig sektor har ulike roller, og det skal vi fortsette å ha, men sammen skaper vi samfunnet.

Slik tenker Sanitetskvinnene nasjonalt

Det var Anne-Bente Stigen Berg i NKS nasjonalt som holdt foredrag om «Kanskje kommer kongen» under utdanningen ved Verdighetsenteret. Der var Wang-Norderud en av deltakerne og ble nysgjerrig. Det endte opp med at Tønsberg nå pilotprosjekt i samarbeid med N.K.S.

– Samarbeid med kommunene er svært viktig og verdifullt for oss. For eksempel kan det av og til være vanskelig å nå godt ut til alle i målgruppen for våre tilbud og aktiviteter og da er det fint å kunne samarbeide. Vi skal være et supplement til det offentlige og for å få til det på en god måte er samarbeid alfa og omega, sier Berg.

Berg har også selv tatt utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg.

– Jeg har ansvar for eldresatsingen i N.K.S. Jeg deltok på utdanningen for å se om dette kan være en aktuell utdanning som våre frivillige kan ha nytte av – og det er det absolutt. Utdanningen har gitt meg mye faglig påfyll, hva det vil si å jobbe som frivillighetskoordinator, samarbeidsmuligheter, og ikke mist så har jeg fått masse gode bekjentskaper, sier Berg.