sykehjem eldre beboere får konsert av ugdomsskole elever
Frivillighet og kultur

Utdanningsprosjekt ble til konserter på sykehjemmet

Et utdanningsprosjekt ved Verdighetsenteret ble til stor glede for beboere ved Eikstunet sykehjem og musikkglade ungdomsskoleelever som trengte konsert-praksis.

Publisert 27. feb. 2023 Tekst: Hilde Kleppestø Foto: Morten Larsen

– Elevene har stor glede av å komme til sykehjemmet og holde konserter for beboerne der. Musikkfaget blir mer relevant og meningsfullt ved at elevene får god trening i å planlegge, fremføre og ikke minst kommunisere med tilhørerne i salen.

Lærer Morten Østerud Larsen ved Norges Realfagsungdomsskole (NRG-U) er full av lovord på vegne av sine dyktige musikkfag-elever.

– Alle elevene som er med synes dette er veldig gøy, og samtidig fint å kunne spre litt musikkglede for eldre som kanskje ikke kommer seg ut på andre kultur-arrangement.

Elevene har fått hjelp med å tilpasse musikken til sykehjemsbeboerne – og målet for dem har vært å planlegge samt fremføre på en scene.

ungdomsskole elever holder konsert på sykehjem

Behov for frivillighet i eldreomsorgen

Mye tyder på at økt samhandling med frivillig sektor i eldreomsorgen blir viktigere fremover.

– Verdighetsenteret ser mye positivt som skjer allerede rundt omkring i landet. Blant annet frivillige spisevenner som besøker ensomme eldre, Livsglede-barnehager kommer til lokale sykehjem og dette flotte tiltaket til ungdomsskolen i Bærum – som var et prosjekt i vår etterutdanning Frivillighetskoordinering innen eldreomsorg, forteller Beate Magerholm, rådgiver og underviser i frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret.

– Dette er et flott eksempel på samarbeid med nærmiljøet, noe vi oppmuntrer til på etterutdanningen, sier Beate fornøyd.

Les mer om etterutdanningen Frivillighetskoordinering


Viktig med erfaringsdeling

Sondre Årrestad deltok på etterutdanningen, og ville teste ut musikkprosjektet på Eikstunet sykehjem der han jobber som kultur- og aktivitetskoordinator. Han tok kontakt med en lærer på den videregående skolen – og ordningen med audition på skolen, samspillet og med mål om konsert på sykehjemmet ble en stor suksess.

– Dette samarbeidet skal vi fortsette med, forteller Sondre.

– Jeg er så takknemlig for all bistand og det gode samarbeidet med Verdighetsenteret. Jeg har selv vært lærer, og undervisningen og opplegget er skikkelig bra lagt opp. Vi har lært mye både om juridiske tema og ikke minst hvordan gå frem i slike samarbeidsprosjekt. For ikke å glemme den gode erfaringsdeling med de andre på utdanningen, sier Sondre videre.

Også ordføreren stilte på den ene konserten der elevene stolt fikk vise frem alt de hadde øvd på.

– Dette er givende på så mange plan. Jeg kjenner ikke mange andre måter ungdomsskoleelever kan bidra inn i eldreomsorgen på en sånn lærerik og fin måte, sier Sondre Årrestad.