Portrett av helseminister Ingvild Kjerkol

– Velkommen som helseminister, Ingvild Kjerkol

– Vi gleder oss til å samarbeide med Ingvild Kjerkol som ny helseminister, sier daglig leder Silje B. Eikemo ved Verdighetsenteret.

Publisert 14. okt. 2021 Tekst: Kristine Askvik Foto: Foto: Arbeiderpartiet

– Vi har allerede samarbeidet med helsepolitiker Ingvild Kjerkol. Vi opplever at Kjerkol er engasjert i å bedre vilkårene for sårbare gamle og ser frem til å samarbeide med henne som helseminister, sier daglig leder Silje B. Eikemo ved Verdighetsenteret.

– Vi ønsker Kjerkol og regjeringen lykke med det viktige arbeidet, sier Eikemo.

Dette mener Verdighetsenteret er viktig for å løfte eldreomsorgen fremover:

  • Satse på kompetanseheving til helsepersonell og frivillighetskoordinatorer som jobber i eldreomsorgen.
  • Øke samhandling med god kommunikasjon på tvers i helse- og omsorgstjenestene.
  • Tilrettelegge for aktivitet og sosialt fellesskap for alle eldre i samarbeid med frivillige.
  • Videreføre Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015-2020) for å sikre systematisk og godt samarbeid mellom ansatte og frivillige i eldreomsorgen.
  • Videreføre Kompetanseløft 2025, og fortsatt satsing på livslang læring med tilbud om lavterskel etterutdanning.

– Verdighetsenteret ser disse momentene som viktige tiltak for å sikre en verdig alderdom for alle, sier Eikemo.

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev?

Din e-postadresse