bilder av deltakere i paneldebatt på Arendalsuka

Velkommen til Aldringsteltet

For første gang på Arendalsuka 12.-16. august, skal tema rundt eldre og aldring diskuteres i et eget Aldringstelt helt ytterst på Langbrygga. Her inviteres alle uansett alder, til inspirerende foredrag om sunn og god aldring – og om kvalitet og verdighet i eldreomsorgen.

Publisert 03. jul. 2024 Tekst: Hilde Kleppestø

Aldring angår oss alle sammen. Vi er friskere og lever stadig lenger. Hva gjør dette med samfunnet og oss som lever her? Hva er sunn og god aldring og hva er kvalitet og verdighet i eldreomsorgen? Hvordan kan vi sammen skape et aldersvennlig samfunn? Hva er det gode liv som pensjonist? Og hvem har ansvaret for at du skal kunne bo trygt hjemme hele livet? Er det deg selv eller myndighetene?

Dette og mye mer står på agendaen når vi inviterer til et tettpakket, variert program fra mandag til fredag denne uken midt i august, med gode samtaler, spennende foredrag og engasjerende diskusjoner.

Mange av arrangementene vil bli streamet - og du vil kunne se opptakene i etterkant. Se inne på hvert enkelt arrangement under.

logo til Aldringsteltet

Nytt samarbeid for større påvirkning

Aldringsteltet er et samarbeid mellom Pensjonistforbundet, Verdighetsenteret, Senteret for et aldersvennlig Norge og Nasjonalt senter for aldring og helse. Sammen skal disse fire organisasjonene fylle Aldringsteltet med debatter workshop, innlegg og samtaler der demografiendringene og seniorene blir satt på agendaen.

Alle er velkommen til å besøke Aldringsteltet ytterst i Pollen.

– Vi gleder oss til å løfte frem viktige temaer knyttet til aldring sammen med våre flotte samarbeidspartnere. Vi har en rekke spennende arrangementer, fra diskusjoner om frivillighetens potensial i eldreomsorgen til hvordan hverdagsaktiviteter som sang kan øke livskvaliteten og styrke relasjoner, sier daglig leder ved Verdighetsenteret, Silje B. Eikemo.

Vi vil også utforske kunstens betydningsfulle rolle i eldreomsorgen, samt viktige emner som pårørenderollen, demens og utfordringer knyttet til mangelen på god dialog. Samtalene om livets slutt og hvordan vi kan øve på disse blir derfor et sentralt tema. Klimautfordringer knyttet til heteslag og ekstremvær for eldre vil også bli belyst. Videre skal vi diskutere trygghet og boformer for eldre, inkludert muligheten for å dø trygt hjemme.

Mat og minglekveld

På onsdagskvelden inviteres alle som er i Arendal til en minglekveld i Aldringsteltet. Da blir det anledning for å knytte nye kontakter, få en matbit og nyte herlig taffelmusikk.

– Vi håper disse arrangementene vil skape engasjement og læring, samt gi rom for videre refleksjon hos dem som deltar. Ved å samle et mangfold av deltakere, inkludert fagpersoner, pårørende, frivillige, kunstnere og politikere, ønsker vi å øke bevisstheten og forståelsen hos beslutningstakere med sikte på å forme og forbedre politikken som påvirker eldreomsorgen, sier Silje B. Eikemo.

Følg med her for oppdatert program i Aldringsteltet

Verdighetsenterets arrangementer