Gammel dame ser tomt foran seg

Verdighet i eldreomsorgen nå!

– Vi ser at den gamle sin verdighet krenkes. Det må vi gjøre noe med, sier faglig leder Sebastian von Hofacker ved Verdighetsenteret.

Publisert 06. sep. 2021

Situasjonene i filmen du nettopp så (eller kan se nederst i denne saken), skjer daglig i norsk eldreomsorg.

– Vi ser at den gamle sin verdighet krenkes. Det må vi gjøre noe med, sier Sebastian von Hofacker, faglig leder ved Verdighetsenteret.

Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter som jobber for å sikre sårbare gamle en verdig alderdom. Les hva Verdighetsenteret mener bør gjøres for å beskytte og styrke de gamle sin verdighet.

Verdighetsenteret håper at alle som bryr seg om eldreomsorg vil oppdatere seg på temaet før valgdagen.

– Sett deg inn i hva partiene mener og stem frem en verdig alderdom, oppfordrer Hofacker.

Se beskrivelsene fra filmen og hva Verdighetsenteret ønsker:

Verdighetsenteret ønsker:

 • At det er tilstrekkelig bemanning i eldreomsorgen
 • At ansatte har kompetanse om helhetlig ivaretakelse av den gamle
 • At ansatte aktivt bruker livshistorien hennes som referanse i den daglige pleien og omsorgen.
 • At alle sykehjem har frivillighetskoordinatorer
 • At gamle og frivillige skaper mer aktivitet sammen

Verdighetsenteret ønsker:

 • At dører på sykehjem ikke skal låses unødvendig
 • At beboere skal få komme oftere ut
 • At det er tilstrekkelig bemanning i eldreomsorgen
 • At alle sykehjem har frivillighetskoordinatorer
 • At gamle og frivillige skaper mer aktivitet sammen

Verdighetsenteret ønsker:

 • At ansatte i eldreomsorgen får kontinuerlig tilbud om kompetanseheving, for eksempel om fallforebygging
 • At det er tilstrekkelig bemanning i eldreomsorgen
 • At rett kompetanse brukes på rett sted
 • At ledere i eldreomsorgen får styrket sin kompetanse

Verdighetsenteret ønsker:

 • At gamle skal få være aktive og gjøre daglige gjøremål, hvis de har helse og kapasitet til det
 • Skape gode måltidsfellesskap sammen med frivillige
 • At rett kompetanse brukes på rett sted
 • At ansatte i eldreomsorgen får styrket sin kompetanse
 • At holdningsarbeid og etisk refleksjon blir styrket
 • At ledere i eldreomsorgen får styrket sin kompetanse

Verdighetsenteret ønsker:

 • At det er tilstrekkelig bemanning i eldreomsorgen
 • At holdningsarbeid og etisk refleksjon blir styrket
 • At ansatte i eldreomsorgen får styrket sin kompetanse
 • At ledere i eldreomsorgen får styrket sin kompetanse

Dette mener Verdighetsenteret med «verdighet»

Faglig leder Sebastian von Hofacker forklarer hva Verdighetsenteret mener med “verdighet” og “en verdig alderdom”.

Immanuel Kant skriver at «Det som har en pris, kan erstattes av noe tilsvarende. Det som er hevet over enhver pris – har sin verdighet».

– Sårbarhet og mulighet for krenkelser er omfattende når de gamle rammes av sykdom og blir avhengige av andres omsorg og forståelse. Gamle mennesker, spesielt personer med demens, er avhengige av at andre prøver å forstå og respekterer deres tanker, følelser og behov. Utfordringene skjer ofte i dagliglivet i forbindelse med måltider, kroppshygiene, aktiviteter inne og ute, og i behovet for sosialt samvær, sier Hofacker.

Verdighetsenterets hovedmålsetting er å sikre de sårbare gamle en verdig alderdom og verdig siste levetid, uavhengig av alder, diagnose og oppholdssted. Gjennom fagutvikling og etterutdanning til ansatte og frivillighetskoordinatorer i eldreomsorgen vektlegges kompetanse, holdningsarbeid og implementering av kunnskap for å anerkjenne og fastholde den gamle sin uerstattelige verdighet.

LENKE TIL FILM HER.