bilde av fire mennesker som smiler

Verdighetsenteret blir en del av Alrek helseklynge

Verdighetsenteret er ny samarbeidspartner til Alrek helseklynge, noe begge parter forventer vil styrke kunnskapsutviklingen innen eldreomsorg.

Publisert 26. mar. 2024 Foto: Thor Brødreskift

Verdighetsenteret har allerede brakt inn nyttig innsikt i faggruppe for eldrehelse og eldreomsorg, og for innovasjon og e-helse, der vi er medlemmer.

– Verdighetsenteret jobber godt med flere miljøer i klyngen. Jeg ser fram til flere spennende prosjekter i tiden som kommer, sier klyngeleder Berit Angelskår.

Kunnskapsformidlere innen eldreomsorg

Stiftelsen Verdighetsenteret består av 22 engasjerte og dyktige medarbeidere, og er et nasjonalt kompetansesenter som formidler og utvikler kunnskap innen eldreomsorg. Arbeidet er forankret i en rekke nasjonale planer og strategier, og vi jobber på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Angelskår tror at Verdighetsentert kan spille en viktig rolle ved å bringe inn ny kunnskap og perspektiver, samt å få ut forskningsresultater.

– Vi er utrolig glade for dette samarbeidet. Verdighetsenteret har mye å bidra med innen kunnskapsutvikling, formidling og etterutdanning. De er sterke på aldringsfeltet, og er også en god samarbeidspartner for Alrek på grunn av sitt brede nettverk inn mot frivillighetssektoren og mot andre nasjonale kompetansesentre, sier Angelskår.

Kompetanseheving frivillighet

– For å lykkes med en nasjonal satsing på frivillighet i eldreomsorg, trengs kompetanse, forankring, god organisering og rolleavklaring. Verdighetsenteret bidrar til dette ved å utdanne frivillighetskoordinatorer i hele landet. I tillegg har vi utviklet en modell for god involvering av frivillige i kommunens helse- og omsorgssektor, og bistår med rådgivning og veiledning til kommuner som ønsker støtte til dette, i tråd med kvalitetsreformen Leve hele livets målsetninger, sier Silje Eikemo, daglig leder ved Verdighetsenteret.

Hun gleder seg til nytte-effekten av Alrek-samarbeidet.

– Senteret etablerer og deltar i nettverk og samarbeidsprosjekter som bidrar til å løfte søkelyset på eldreomsorgen. Et tverrfaglig team ved senteret formidler og utvikler kunnskap om palliasjon, frivillighet og kultur, praktisk implementering og akuttmedisin. Vi har et særlig fokus på etikk og kommunikasjon, og den økende andelen personer med demens. Senterets arbeid retter seg mot helsepersonell, frivillighetskoordinatorer, frivillige, sårbare gamle og deres pårørende, beslutningstakere, politikere, samfunn og media, forteller hun videre.

I 2022 flyttet Verdighetsenteret inn i nye lokaler i Ulriksdal 10, og ble en del av Haraldsplass Helsecampus. I november 2023 inngikk Verdighesenteret og Alrek helseklynge en samarbeidsavtale. Med sammenfallende satsingsområder har partene forventninger om gode synergieffekter innen fagutvikling, forskning, prosjektsamarbeid og arrangementer.