Frivillighet og kultur

Verdighetsenteret lanserer idébank for frivillighet

Få konkrete tips og inspirasjon om hvordan du kan starte et frivilligprosjekt i eldreomsorgen.


Publisert 25. mar. 2022 Tekst: Kristine Askvik Foto: Silje Katrine Robinson

– Vi håper at idébanken vil gi inspirasjon og drahjelp for alle som ønsker å iverksette aktivitet og egne frivillighetsprosjekter i eldreomsorgen, sier rådgiver Lise Toft Henriksen ved avdeling for Frivillighet og kultur hos Verdighetsenteret.

Verdighetsenteret håper at dette også kan være et positivt bidrag til arbeidet med å implementere Leve hele livet - kvalitetsreformen for eldre. I reformen blir nettopp erfaringsdeling og gode ideer trukket frem.

- Hvis du leser om et interessant prosjekt i idébanken, lurer på noe eller ønsker å starte noe lignende, er det bare å ta kontakt med oss hjelper vi deg på vei, sier Henriksen.

Deltakerne skaper sitt eget prosjekt

Alle deltakerne på etterutdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg utvikler prosjekter med veiledning fra Verdighetsenteret. Prosjektene skal gi positive ringvirkninger i lokal eldreomsorg.

– Vi ser hvordan deltakerne inspirerer hverandre ved å dele erfaringer rundt utviklingen av sine prosjekter. Mange har sagt at de kom inn på etterutdanningen med én prosjektidé – og gikk ut av etterutdanningen med ideer til mange nye aktiviteter, sier rådgiver Beate Magerholm ved avdeling for Frivillighet og kultur Verdighetsenteret.

Ønsker å spre ideer og erfaringer

Både Henriksen og Magerholm underviser ved etterutdanningen. Rådgiverne ved Verdighetsenteret veiledet rundt 500 deltakere i deres prosjekter så langt. Idébanken vil bli fortløpende oppdatert med nye prosjekter.

Nå ønsker kurslederne ved Verdighetsenteret å dele denne inspirasjonen med andre gjennom idébanken.

– Det å kunne gå inn i idébanken, og dykke ned i alle de gode eksemplene som ligger der, håper vi kan bidra til at de gode ideene og erfaringene spres på tvers av landet og igjen fører til enda med aktivitet og godt samarbeid med frivillige, sier Henriksen.

– Hvem er målgruppen for idébanken?

– Alle som ønsker å se gode eksempler på aktivitet og samarbeid med frivillige i eldreomsorg. De som er ute etter å få gode ideer til egen aktivitet og systemer/rutiner som fremmer samarbeid med frivillige.