Kvinne med armene i kors.

Verdighetsenteret på statsbudsjettet

I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen å videreføre bevilgningen til Verdighetsenteret med et tilskudd på 23,6 millioner kroner.

Publisert 06. okt. 2023

– Vi er takknemlige og glade for tilliten fra regjeringen. Dette inspirerer oss videre i arbeidet med å heve kompetansen til helsepersonell og frivillighetskoordinatorer som jobber for en verdig og god alderdom for alle, sier daglig leder Silje Eikemo ved Verdighetsenteret.

Statsbudsjettet sier blant annet dette om Verdighetsenteret:

Formålet med tilskuddet til Verdighetssenteret er kompetanseheving gjennom tre etterutdanninger innen frivillighetskoordinering eldreomsorg, palliativ eldreomsorg og akuttmedisinsk eldreomsorg. I 2022 har senteret startet en ny etterutdanning om praktisk implementering. Implementering er en kompleks prosess hvor sammensatte utfordringer krever planlegging og bevissthet for å lykkes. Målet med etterutdanningen er å heve nøkkelkompetansen om implementeringsprosessen, og at deltakerne får økt forståelse og en verktøykasse for å kunne endre praksis på egen arbeidsplass.

Flere av utdanningene er digitalisert eller delvis digitalisert, som bidrar til spredning av kompetanseheving til hele landet.

I 2023 ble det bevilget 22,5 millioner kroner i tilskudd til Verdighetsenteret, bevilgningen forslås videreført med 23,6 millioner kroner i 2024.

Les mer om forslag til statsbudsjett for 2024 og Verdighetsenteret her.