Landskapsbilde Tromsø

Verdighetskonferansen 2023 - oppgavedeling i helse og sosial

Tromsø 31. mai og 1. juni: Nasjonal fagkonferanserettet mot både fagfolk, ledere og frivillige i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Publisert 18. jan. 2023

For program og påmelding, se verdighetskonferansen.no

Verdighetskonferansen er et samarbeid mellom Verdighetsenteret og Fagforbundet – Yrkesseksjon helse og sosial, og har røtter tilbake til kreativ omsorg-bevegelsen. Når vi nå inviterer til fysisk konferanse for første gang siden 2019, er det en stor glede å kunne legge denne til Nord-Norge og Scandic Ishavshotel i Tromsø.

Bemannings- og rekrutteringssituasjonen i pleie- og omsorgstjenestene oppleves mange steder som svært krevende. En av de åpenbare løsningene på disse utfordringene er å utnytte den kompetansen man allerede har i tjenestene best mulig. Vi vil belyse dette fra ulike innfallsvinkler og ståsteder, både konkret oppgavedeling mellom profesjoner og yrkesgrupper og utforming av tjenestene i stort og smått. I tillegg vil vi belyse grenseoppgangen til frivillig innsats.
Og, som alltid: Konferansen vil romme noe for begge hjernehalvdeler. Kjente og folkekjære musikere vil stå sentralt gjennom disse dagene i «Nordens Paris».