Kvinne med armene i jakkelommene

– Vi tjuvstarter feiringen av Frivillighetens år!

Verdighetsenteret senker prisene på digital etterutdanning. Nå skal det bli enda enklere for kommuner, frivilligsentraler og organisasjoner å bli bedre på samarbeid.

Publisert 24. sep. 2021 Tekst: Kristine Askvik Foto: Silje Katrine Robinson

– Gode samarbeid med frivillige i eldreomsorg skaper minnerike og gode hverdager for gamle i hele landet. Vårt mål er styrke samarbeidet mellom kommuner, organisasjoner og frivilligsentraler. På den måten kan våre gamle i hele landet få flere tilbud og aktiviteter i sin hverdag, sier Silje B. Eikemo, konstituert daglig leder ved Verdighetsenteret (på bildet øverst).

– Gull verdt
– Disse samarbeidene er gull verdt, sier rådgiver Beate Magerholm ved avdeling for Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret. Hun er en av dem som underviser og veileder på utdanningen. Hun brenner for å gi frivillighetskoordinatorer en godt utstyrt verktøykasse til dette viktige arbeidet.

Verdighetsenteret tilbyr etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg. Her lærer deltakerne blant annet hvordan skal organisere frivillighet, ivareta frivillige og lede prosjekter. Gjennom utdanningen får deltakerne også en-til-en-veiledning i sitt eget prosjekt.

Flere hundre deltakere
Flere hundre frivilligkoordinatorer i kommuner, frivilligsentraler og frivillige organisasjoner har tatt etterutdanningen. I forbindelse med Frivillighetens år i 2022, ønsker Verdighetsenteret å gjøre etterutdanningen tilgjengelig for enda flere.

– Vi setter derfor ned prisen på etterutdanningen og tjuvstarter med det feiringen av Frivillighetens år, sier Eikemo.

Verdighetsenteret tilbyr nå den 9-dagers digitale etterutdanningen for 2000 kroner per person eller for 1500 hvis det er to eller flere fra samme arbeidsplass.

– Vi ser at det er en fordel at flere fra samme arbeidsplass deltar sammen. Da blir det lettere å få til varige endringer på arbeidsplassen og gjennomføre prosjekter sammen, sier Eikemo.

– Noe av det som er unikt ved utdanningen er at ansatte i helse- og omsorgssektoren og fra frivillig sektor tar den sammen. De lærer hverandre godt å kjenne gjennom erfaringsutvekslinger. Dette betyr noe for måten de forstår hverandre på, også når de skal samarbeide på tvers i eldreomsorgen lokalt, forklarer Magerholm.

Leve hele livet
Utdanningen er også aktuell for andre enn frivillighetskoordinatorer.

– Den er nyttig for alle som skal jobbe for aktivitet og sosialt fellesskap for eldre, for eksempel når det gjelder implementering av Leve hele livet reformen i kommunene. Vi har mange eksempler på at ledere og medarbeidere har tatt utdanningen sammen for felles kompetanseplattform.