– Vil senke terskelen for bruk av sang i eldreomsorgen

Asker kommune starter opp kor for beboere, pårørende, ansatte og naboer i lokalmiljøet. Frivillighetskoordinatorer og frivillige samarbeider om å realisere det.

Publisert 13. sep. 2020 Tekst: Kristine Askvik

– Vi ønsker å senke terskelen for å bruke sang i hverdagen på bo- og omsorgssentrene våre. Det er også en fin måte for familie og venner å kunne være sammen med sine beboere på og skape nye relasjoner med andre i samme situasjon, sier Ingalill Viljugrein. Hun er kultur- og frivillighetskoordinator i Asker kommune. Sammen med sine to kolleger Marianne Solberg Follestad og Hilde Kirkerud, vil hun starte opp to kor i kommunen.

Pust og kroppsholdning
– Vi velger nettopp korsang på bakgrunn av at dette har mange positive helseeffekter som alle deltakerne i korene vil nyte godt av. Det handler for eksempel om at sang virker samlende og teambyggende; det kan skape fellesskap på tvers av alder, kjønn, kultur og stillingsbeskrivelse. Man har sett at hjerterytmen til de som synger sammen kan synkroniseres under sangen. Videre kan sang ha positiv virkning på pust og kroppsholdning, og korsang har vist seg å kunne styrke immunforsvaret, det kan senke stresshormoner og øke utskillelsen av lykkehormonet oxytocin, sier Viljugrein.

De tre samler gode kor – og sangkrefter for å realisere prosjektet. De har korene som sitt prosjekt i utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg. Alle deltakerne på utdanningen velger et prosjekt som de ønsker å gjennomføre ved sitt arbeidssted. Gjennom utdanningen og i gjennomføringen av prosjektet, får de tett oppfølging fra Verdighetsenteret.

Et sentralt aspekt ved alle prosjektene er å lage gode systemer for hvordan frivillige kan inkluderes i prosjektet og gode planer for hvordan man skal følge opp frivillige.

De tre er en del av Team aktiv omsorg i Asker. I Team aktiv omsorg er det ansatt kultur- og aktivitetskonsulenter, musikkterapeut og en kultur- og frivillighetskoordinator som alle arbeider i de kommunale bo- og omsorgssentrene. Korprosjektet ses dermed i sammenheng med tiltaket “Sang i eldreomsorgen” og satsingen på musikkterapi i kommunen. Prosjektlederne vil jobbe aktivt for å rekruttere og følge opp frivillige, blant annet opp mot korprosjektet.

Prosjekt på tvers av sentrene
– I og med at vi alle jobber i samme team ble vi raskt enige om å skape et felles prosjekt på tvers av bo- og omsorgssentrene hvor prosjektet handler om å igangsette to kor for beboere, pårørende, ansatte, seniorer i lokalmiljøet og frivillige organisasjoner samt å bygge opp en god modell for samarbeid mellom ansatte og frivillige, sier Viljugrein.

Asker kommune satser friskt på å øke kompetansen blant sine ansatte som jobber med frivillighet i eldreomsorgen og har sendt tre av disse på utdanningen hos Verdighetsenteret.

– Samlingene i frivillighetskoordinatorutdanningen har vært relevante og inspirerende for vårt arbeid med frivillighet i eldreomsorgen. Det er et variert utvalg av foredragsholdere og temaer, og vi liker godt kombinasjonen av forelesning og prosjektarbeid. Det oppleves også veldig nyttig og inspirerende å få treffe andre fra ulike deler av landet og utveksle erfaringer. Veileder fra Verdighetssenteret er tilgjengelig for råd og veiledning når vi trenger det, også utenom samlingene. Dette opplever vi at er til stor nytte for oss i arbeidet med å utvikle korprosjekt og frivillighetsstrategi, sier Viljugrein.

Inviterer til oppstart i 2020
Nå gleder trioen seg til å starte opp korene på nyåret i 2020.

– Vi er klare til å ta imot både beboere, familie, venner, frivillige, naboer og ansatte. Vi håper mange har lyst til å komme og synge sammen med oss, sier Viljugrein.