En inkluderende møteplass for frivillige

Prosjektleder: Nora H. Lorentzen

Prosjektstart: 2022

Prosjektet foregår på: Ammerudlunden sykehjem

Målgruppe: Frivillige, beboere og ansatte ved sykehjemmet

To kvinner snakker sammen ved en PC

Rutiner for informasjonsflyt og møteplass for frivillige

Det jobbes i dette prosjektet med å forbedre tilbudet for sykehjemmets frivillige, og slik tilrettelegge for en god og inkluderende møteplass for de som bidrar med frivillig innsats. Det å ha en frivillig å prate med eller gå tur med, vil kunne bidra til at beboerne ved sykehjemmet opplever økt livsglede. For at samarbeidet skal bli godt er det viktig at det er en god informasjonsflyt mellom de frivillige og de ansatte. For å sikre informasjonsflyten skal det i prosjektet innføres rutiner for fast oppfølgingssamtale for de frivillige. Det skal også etableres felles møtepunkter for de frivillige. Ved å gjennomføre prosjektet er det et mål at frivillige vil føle seg godt ivaretatt, og at beboere og ansatte vil ha kjennskap til frivillige.

Slik kan du gå frem:

Det er nyttig å utvikle en frivillighetsperm, som kan inneholde de dokumentene og den informasjonen som er viktig i samhandlingen med de frivillige. Etabler en rutine hvor frivillige kontaktes med invitasjon til oppfølgingssamtale. I samtalen er det fint å notere ned noen viktige punkter som kan bevares. Etabler en rutine for å fange opp hvilke aktiviteter de frivillige kunne tenke seg å bidra med. En frivillighetskoordinator vil kunne ha denne oversikten, men også andre ansatte med ansvar for aktivitet bør være kjent med dette. Frivillighetskoordinator og de frivillige kan sammen forberede sammenkomsten for de frivillige, og ansatte kan også inviteres.Og gode tips:

Det er lurt å gi de frivillige ulike alternativer for å ta oppfølgingssamtalen. For eksempel som et fysisk møte, eller via telefon. Det er også positivt å tydeliggjøre for de frivillige at de kan kontakte frivillighetskoordinator dersom de ønsker en samtale. For at det skal bli en god informasjonsflyt mellom frivillige og ansatte er det lurt å introdusere dem for hverandre slik at de blir litt kjent. Bekjentskapet kan ytterligere styrkes dersom ansatte får tilbud om å delta på sammenkomster for


Verdighetsenteret anbefaler

Dersom det skal tas notater fra samtale med de frivillige er det viktig at det informeres om dette, og at notatet oppbevares i henhold til GDPR loven.

Flere tips om hvordan dere kan tilrettelegge for et godt samarbeid med frivillige kan du finne i denne frivillighetshåndboken for sykehjem og aktivitetstilbud

Lurer du på noe?

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mere om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg


Bilde: Marcus Aurelius