Frivillighets­håndbok

På denne siden kan du laste ned en digital versjon av håndboken «Frivillighetskoordinering i eldreomsorgen» som er utviklet gjennom et samarbeid mellom Verdighetsenteret og USHT Trøndelag (Sør). Håndboken er tilpasset visning på skjerm, og har klikkbar navigering.

Du finner også nedlastningslinker til malverk utviklet for Microsoft Word.


Foto: Silje Robinson, fra Årringer prosjektet

Håndbok for frivilligkoordinering i eldreomsorgen

Ønsker du mer kompetanse innen denne tematikken?

Kanskje kunne du tenke deg enda grundigere kunnskap om tematikken som du finner i frivillighetshåndboken?

Da kan vår etterutdanning Frivillighetskoordinering eldreomsorg være noe for deg.

Etterutdanningen går over ni dager, fordelt på tre ganger tre dager.
Noen kull er heldigitale, noen er fysiske/digitale. Alle deltakere blir veiledet i å starte opp sitt eget frivillighetsprosjekt på arbeidsplassen.

Formålet med utdanningen er å øke kompetansen på ledelse og organisering av frivillighet i eldreomsorgen, både i helse- og omsorgssektoren og i frivillig sektor. Slik skal den bidra til økt mobilisering og systematisering av arbeidet.

For mer informasjon om etterutdanningen se her

Muligheter for kjøp av fysiske eksemplarer

Flere kommuner har tatt kontakt med et ønske om å ta i bruk frivillighetshåndboken i sine virksomheter. Vi åpner derfor for muligheten til å kjøpe den inn i opplag på minimum 20 bøker. Ta kontakt dersom det er ønske om å høre mer om dette.