System for ivaretaking av frivillige

Prosjektleder: Anne Grete Follevaag

Prosjektstart: 2022

Prosjektet foregår på: Betanien rehabilitering og sykehjem

Målgruppe: Frivillige og ansatte ved sykehjemmet

En mann foreleser for en  gruppe studenter

God ivaretaking og kunnskap trygger og motiverer

Det å få til et godt samarbeid med frivillige på sykehjemmet vil kunne bidra til en innholdsrik hverdag for beboerne. At frivillige bidrar inn i avdelinger gjerne på ettermiddag/kveld og helger kan ha stor betydning. Å føle seg trygg og at noen er der for deg, gjerne i samtale eller aktivitet betyr mye. Det er også viktig at frivillige føler seg trygge i sin rolle, at de føler seg velkomne og at de trives For å bidra til dette, skal det etableres et system for oppfølging og ivaretakelse av de frivillige. Det er viktig at de blir godt kjent i avdelingen de skal være i. De må også tilegne seg kunnskap om ulik adferd og kommunikasjon ved kognitiv svikt. Ved god oppfølging vil den frivillige kunne få en opplevelse av å være til god hjelp og nytte, og de vil kunne se den positive effekten de har på beboerne. Dette prosjektet vil bli en vinn-vinn situasjon både for beboer og frivillig.

Slik kan du gå frem:

Det er nyttig å starte med en kartlegging av behov og ønsker for kompetanseheving hos frivillige og ansatte. På bakgrunn av kartleggingen kan det lages en kursplan. Det er også viktig å utvikle faste rutiner for oppfølging av de frivillige. For å bygge en god samarbeidskultur vil det være viktig å informere ansatte om samarbeidet med de frivillige. Ved å få frivillighet inn som fast tema på agendaen for informasjonsutveksling i virksomheten vil det kunne bidra til god informasjonsflyt. Ved å utvikle en aktivitetsplan med oversikt over hvilke frivillige som skal bidra vil det være enkelt for ansatte å holde seg orientert. En slik aktivitetsplan kan med fordel ligge tilgjengelig på vaktrom. Ved å gi de frivillige mulighet til å jevnlig evaluere samarbeidet, vil dere kunne ange opp hva som fungerer bra og hva som kan forbedres.


Og gode tips:

Aktivitetsplanen med oversikt over hvilke frivillige som skal bidra kan må være lett tilgjengelig for ansatte, for eksempel ved at den ligger på vaktrom. Ved at det gis god informasjon til ansatte om hvem de frivillige er og hva de skal bidra med, vil det tilrettelegge for at den frivillige blir godt møtt og føler seg velkommen. Arenaer hvor frivillighet jevnlig kan løftes frem som tema er for eksempel ledermøter, avdelingsmøter, workplace I utviklingen av kursplan blir det viktig å fange behovene til både frivillige og ansatte, vær derfor i dialog med målgruppene.


Verdighetsenteret anbefaler

Når dere skal holde kurs for frivillige og ansatte har dere mange ressurser å spille på internt. For eksempel kan den ansatte med kompetanse på demens holde et kurs om målgruppen for frivillige, og en frivillig kan dele av sine opplevelser i et kurs for ansatte.

Se mer om opplæring og faglig påfyll i Frivillighetshåndbok for sykehjem og aktivitetstilbud, utviklet av Verdighetsenteret og USHT Trøndelag Sør. Her finner du også maler som kan brukes i arbeidet med å utvikle gode rutiner for samarbeid med frivillige

Lurer du på noe?

Prosjektet er utviklet som en del av etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg under veiledning fra Verdighetsenteret.

Har du spørsmål om prosjektet er du velkommen til å kontakte Verdighetsenteret så hjelper vi deg videre.

Har du lyst til å starte et eget prosjekt? Les mer om Frivillighetskoordinering - eldreomsorg


Bilde: Fauxels