Etterutdanning

Akuttmedisinsk eldreomsorg kull 44

Etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg styrker din kompetanse i møte med alvorlig og akutt syke gamle.

klinisk observasjon og en dukke

På utdanningen underviser vi blant annet i:

 • Atypisk presentasjon av akutt sykdom hos eldre
 • ABCDE, NEWS2 og ISBAR
 • Fall og skader
 • Infeksjoner
 • Respirasjons- og sirkulasjonssvikt
 • Dehydrering ved akutt sykdom hos eldre
 • HLR-status og etikk
 • Delirium
 • Diabetes
 • Nyresvikt
 • Smerter og smertebehandling
 • Hjerneslag
Fagplan Akuttmedisinsk eldreomsorg