Etterutdanning

Frivillighet i eldreomsorg

Etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg er en praksisnær etterutdanning om samspillet mellom kommunen, frivillig sektor og nærmiljø for en verdig alderdom.

To personer holder på med hagearbeid

Meld deg på kommende kull her

Målet med etterutdanningen

Formålet med etterutdanningen er å øke kompetansen på ledelse og organisering av frivillighet i eldreomsorg, både i helse- og omsorgssektoren og i frivillig sektor. Etterutdanningen bidrar til økt mobilisering og systematisering av arbeidet, som igjen vil bidra til aktivitet og sosialt fellesskap i eldreomsorgen. Etterutdanningen kombinerer det praksisnære med en innføring i det grunnleggende innen nyheter og forskning på feltet.

Målgruppe:

Ledere og ansatte i kommunen og frivillig sektor med eldre som målgruppe som:

- Organiserer og tilrettelegger for frivillig innsats i eldreomsorgen

- Jobber med fagutvikling knyttet til samspill mellom kommunen og frivillig sektor i eldreomsorg/helse- og omsorgssektoren

- Jobber med utarbeidelse eller implementering av nasjonale eller lokale planer med frivillighet som ansvarsområde

- Ansatte som møter frivillige i arbeidshverdagen som ønsker kunnskap om samspillet med frivillige på arbeidsplassen

Temaer det undervises i:

 • Samspill mellom offentlig, frivillig sektor og nærmiljø i omsorgssektoren med eldre som målgruppe.
 • Inspirasjon til aktiviteter som fremmer aktivitet, fellesskap og kreativitet i eldreomsorgen
 • Politiske dokumenter og frivillighetens plass i disse
 • Verdighetsenterets ivaretakingshjul - hvordan ivareta samarbeidet med frivillige fra innledning til avslutning
 • Forebyggende perspektiv - helsefremmende frivillighet.
 • Systemer for frivillighet: Rekruttering, organisering, opplæring, ivaretakelse.
 • Juridisk og etisk perspektiv
 • Hvordan bygge god kultur for samarbeid mellom frivillige og ansatte.
 • Konflikthåndtering og mestring av egen arbeidshverdag

Meld deg på kommende kull her:

Digitale dagskurs

Verdighetsenteret tilbyr en rekke kursdager om samspill med frivillig sektor og nærmiljø i eldreomsorgen Dagskursene kan bygge videre på etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg, men kan også gjennomføres som frittstående kurs

Kurs som lanseres i 2024:

 • Verdighetsenterets samspillsmodell
 • Hvordan lykkes i rollen som frivillighetskoordinator
 • Frivillighet og etikkrefleksjon
 • Samarbeid med frivillige i demensomosrgen

Kurs som lanseres i 2025:

 • Kulturformidling i eldreomsorg
 • Frivillighet i hjemmetjenesten
 • Frivillighet og inkluderende eldreomsorg
 • Samarbeid med frivillige i palliasjon


Læringsform: Digitalt på TEAMS.

Pris per deltaker: Kroner 500,-

Meld deg på kommende kursdager:

Verdighetsenteret kommer til dere

Ønsker dere at Verdighetsenteret skal holde etterutdanningen eller noen av dagskursene i deres kommune?

Ta kontakt for nærmere informasjon og avtale