Undervisning for helsepersonell i klasserom
Helse og omsorg

Ann Sofie tar med seg nyttig påfyll om palliativ eldreomsorg

Denne etterutdanningen har gitt meg et skikkelig løft – samtidig som jeg får bekreftelse på mye av det vi står i. Et utrolig bra og effektivt opplegg, sier en tydelig inspirert deltaker.

Publisert 10. feb. 2023 Foto: Verdighetsenteret

Ann Sofie Furu kom helt fra Kristiansund til Verdighetsenteret i Bergen – for å ta del 2 av etterutdanningen i palliativ eldreomsorg.

Etter tre dager med digital undervisning og tre dager med fysisk samvær og trening, er spesial-sykepleieren full av lovord.

– Med ny jobb i hjemmetjenesten innen kreftomsorg og palliative pasienter, var disse dagene med Verdighetsenteret gull verdt for meg. Jeg har fått repetert min kunnskap innen palliasjon og smertelindring. Samtidig har jeg fått viktig påfyll etter noen år uten å ha praktisert faget, forteller Ann Sofie.

Nyttig med erfaringsdeling

Opplegget med tre dager digital undervisning først, fungerte kjempegodt, mener hun.

– Foreleserne er utrolig flinke. Tematikk, opplegg og gruppearbeid var også veldig bra. Så dette har vært enormt lærerikt. Og ikke minst kjekt å møte andre som jobber med det samme fra hele landet.

– Det blir en annen dynamikk når vi møtes fysisk, sier hun. Samtidig får vi pratet og øvd sammen på injeksjonsteknikker og smertepumper. Veldig nyttig for oss alle!

Etterutdanningen Palliativ eldreomsorg skal styrke din kompetanse innen helhetlig ivaretakelse av sårbare gamle i livets sluttfase. På utdanningen blir det blant annet undervist i forhåndssamtaler og palliativ plan, demens og palliasjon, sykdom og død i ulike kulturer, etikk, hjemmedød og ivaretakelse av pårørende med mer.

– Denne etterutdanningen passer godt for både helsefagarbeidere og sykepleiere. Ved å ha de ulike yrkesgruppene på samme utdanning – blir det gode faglige diskusjoner og refleksjoner. Og ikke minst nyttig med erfaringsdelingen som vi setter av mye tid til, sier Evy Gangstø Steinseide, som er palliativ sykepleier og rådgiver/foreleser ved Verdighetsenteret.

Vi lærer hele livet

Etterutdanningen i Palliativ eldreomsorg ble heldigitalisert under pandemien. Først nå med de siste to kullene er den blitt delvis fysisk igjen.

– Vi ser at det blir mye mer god erfaringsdeling og refleksjoner når vi møtes fysisk. Dette er noe deltakerne melder tilbake at de ønsker også, sier Evy, og sier videre at de fremover kommer til å tilby både heldigitale og hybride kurs.

Målet med utdanningen er at deltakerne skal få faglig påfyll med oppdatert kunnskap og på den måten kunne bidra med økt kompetanse på egen arbeidsplass.

– Disse dagene har betydd mye for meg. Det er også fint å få en bekreftelse på det jeg jobber med, og viktig påfyll i min helt nye rolle i kommunal hjemmetjeneste, sier Anne Sofie fornøyd, som anbefaler etterutdanningen på det varmeste.

Meld deg på Palliativ eldreomsorg nå

Etterutdanningen Palliativ eldreomsorg styrker din kompetanse innen helhetlig ivaretakelse av sårbare gamle i livets sluttfase.

Meld deg på etterutdanningen med oppstart 21. mars