lege med legefrakk sitter ved sin kontorpult ved pcen
Helse og omsorg

Døden og den vanskelige samtalen

Noen samtaler er vanskeligere enn andre. Hvordan skal vi kommunisere med alvorlig syke og døende pasienter – og ikke minst med deres pårørende?

Publisert 20. mar. 2023 Tekst: Hilde Kleppestø Foto: Privat

– Som lege og som mennesker blir vi aldri utlært i dette med kommunikasjon, som kanskje er det viktigste elementet i et pasient-lege-forhold, sier lege Hilde Dalen Jønsson ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus.

Hilde brenner for god kommunikasjon og mener dette er noe vi alle bør trene på for å skape bedre samhandling, forståelse og ikke minst den best mulige behandlingen av pasienter. Hun har jobbet mye med palliative pasienter både på sykehjem og sykehus. Og samtalene om døden og livets siste fase kan være de mest utfordrende av alle. Derfor ønsket hun å delta på kommunikasjonskurset “Samtaler ved alvorlig sykdom” i regi av Verdighetsenteret.

Ta deg tid i pasientsamtalene

– For meg var dette kurset en utrolig fin bevisstgjøring på hvordan vi møter alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende. I en travel legehverdag var det godt med en påminnelse om dette å ta seg god tid til å lese og sjekke om de vi prater med har forstått hva vi sier, forteller hun.

Særlig i tiden som fersk turnus-lege, men også senere har Hilde noen ganger blitt kastet inn i akutte situasjoner med pasienter hun ikke kjente fra før. Avgjørelser om liv eller død skal tas raskt. Da kan det være fint å ha noen gode kommunikasjonsverktøy i bakhånd.

–Sebastian og Siri er veldig flinke kursledere som deler raust av sin kunnskap og erfaring som anestesist, allmennlege og palliativ medisinere. Ikke minst vil de gjerne lytte og bruke mye tid på refleksjoner. Og rollespillene som jeg først fryktet – ble ufarliggjort på en behagelig og trygg måte. Utrolig mye lærdom i å spille ut andres roller og kjenne på deres perspektiv, påpeker Hilde med et smil.

En stor del av kurset blir nettopp brukt til å diskutere i mindre grupper og øve seg på ulike pasient- og pårørendetyper, familiesamtaler og etiske dilemma.

– Vi trenger gjerne alle mer kunnskap om hva som skjer i livet siste fase, like før noen skal dø. Hva som skjer med kroppen i dødsprosessen.

– Det er utrolig viktig at vi møter pårørende til den døende pasienten med stor åpenhet og respekt. La pasient og pårørende få frem det de selv har på hjertet og ikke bare fokusere på hva vi selv ønsker å få gitt av informasjon. Den palliative og siste fase er utfordrende for de aller fleste. Her er mange følelser i sving - så da kan det være lurt å være litt i forkant med forberedende samtaler og få en felles forståelse for hva som vil gi pasienten best mulig livskvalitet den tiden de har igjen.

Hvorfor prater vi ikke mer om døden?

– Hvorfor kan disse samtalene om døden være så vanskelige?

– Når livet går mot slutten er det sterke følelser i sving. Å miste en du har kjær innebærer en stor sorg. Samtidig har mange liten kunnskap om hva som skjer i den siste fasen av livet. Derfor er det fint for alle om vi kan avklare forventinger til det som skal skje så tidlig som mulig, sier Hilde.

Andre etiske dilemma som berøres på dette kurset kan handle om når en skal avslutte behandlingen – samtidig som pårørende kanskje ønsker mer.

– Pårørende og alle generelt trenger gjerne mer kunnskap om hva som skjer i livet siste fase like før noen skal dø. Vite litt om hva som skjer med kroppen i dødsprosessen. Avis-overskrifter som «min far sultet i hjel på sykehjemmet” – kan handle mer om den naturlige gangen der kroppen faktisk er i en dødsprosess og stanser med å ta opp næring, sier den erfarne legen.

Hilde anbefaler alle leger, både allmennleger, sykehjemsleger, kreftleger, til og med kirurger, et kommunikasjonskurs med Sebastian von Hofacker og Siri Steine.

– Særlig erfaringsdelingen er svært nyttig å få med seg. Ingen situasjon eller samtale er lik. Det var fint å høre andre sine tanker. Dessuten var kurset utrolig bra lagt opp og veldig matnyttig rett inn i vårt daglige virke.

Noen viktige lærepunkt

  • Starte med en felles agenda for samtalen
  • Lytte aktivt – ta deg tid i samtalen
  • Åpne spørsmål før mer lukket
  • Bevisst bruk av tempojustering og pauser
  • Lær å lese den andre og ta tid til avsjekk og respons