Kurs

Kurs om samtaler ved alvorlig sykdom

Hvordan kommunisere med alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende? Kurset retter seg mot leger og vil bidra til økt kompetanse og utvikling av kommunikasjonsferdigheter.

Legekurs
Les hva lege på Olaviken sier om kurset

Om kurset

Kurset er aktuelt for alle leger som møter alvorlig syke pasienter i palliativ fase.

Undervisningen tar sikte på en bevisstgjøring av egne læringsbehov. Vi trener på ferdigheter i samtaler med pasienter, pårørende og/eller kollegaer innenfor tema som prognose, behandlingsbegrensing og døden.

Hvordan foregår undervisningen?

Kurset veksler mellom refleksjon og ferdighetstrening/korte øvelser i grupper med maksimalt 5 deltagere. Gruppen gir konstruktiv feedback, og legen som trener får anledning til å kjøre én til to nye versjoner. Dette er en svært effektiv måte å bli bevisst sin egen kommunikasjon.

Å trene på finjusteringer og nye måter å kommunisere på skjer i et trygt kollegialt miljø, og tilpasses den enkelte deltager.

Kurset bygger på kunnskapsbasert metodikk fra www.vitaltalk.org.

Dette kurset kan også gjennomføres andre steder i landet ved å inngå avtale om eksterne oppdrag.

Logo vitaltalk

Godkjenninger

Kurset er godkjent av Den Norske Legeforening som et 15-timers klinisk emnekurs i allmennmedisin, innen palliativ medisin.

Videre er kurset godkjent som et 15-timers valgfritt kurs i alders- og sykehjemsmedisin, anestesiologi, fødselshjelp og kvinnesykdommer, generell kirurgi, geriatri, indremedisin, nevrologi og onkologi.

Samt som et 12-timers valgfritt kurs i lungesykdommer.

Kursledere

Siri Steine

Dr.med. Tidligere avdelingsoverlege ved Palliativ avdeling, Ahus.

Siri har lang erfaring som allmennlege, sykehjemslege, palliativ medisiner og veileder. Hun er utdannet i kommunikasjon og veiledning fra AACH (American Academy on Communication in Healthcare, USA) og har bred erfaring som underviser i klinisk kommunikasjon.

Sebastian von Hofacker

Faglig leder ved Verdighetsenteret, tidligere seksjonsoverlege ved Sunniva avdeling (regionalt palliativt senter) ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og overlege ved Kompetansesenter i lindrende behandling, Helseregion Vest.

Sebastian er anestesi- og palliativlege. Han har bred erfaring fra sykehus, sykehjem og hjemme- basert omsorg for alvorlig syke personer. Han er ansvarlig for kommunikasjonstrening for de norske studentene ved NSCPM, Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin og er faculty i VitalTalk.

smilende mann og kvinne