Kurs

Kurs om samtaler ved alvorlig sykdom

Hvordan kommunisere med alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende? Kurset retter seg mot leger og vil bidra til økt kompetanse og utvikling av kommunikasjonsferdigheter.

Legekurs

Om kurset

Kurset er aktuelt for alle leger som møter alvorlig syke pasienter i palliativ fase.

Undervisningen er rettet mot bevisstgjøring av egne læringsbehov. Vi trener på ferdigheter i samtaler med pasienter, pårørende og/ eller kolleger innenfor tema som prognose, behandlingsbegrensning og døden.

Hvordan foregår undervisningen?

Kurset veksler mellom refleksjon og ferdighetstrening/ korte øvelser i grupper med maksimalt 5 deltakere. Gruppen gir konstruktiv feedback, og legen som trener får anledning til å kjøre én til to nye versjoner. Dette er en svært effektiv måte å bli bevisst sin egen kommunikasjon på.

Å trene på finjusteringer og nye måter å kommunisere på skjer i et trygt kollegialt miljø og tilpasses den enkelte deltager.

Kurset bygger på kunnskapsbasert metodikk fra www.vitaltalk.org.

Dette kurset kan også gjennomføres andre steder i landet om en inngår avtale om eksterne oppdrag.

Logo vitaltalk

Godkjenninger

Kurset er godkjent som 15 timers klinisk emnekurs i allmennmedisin, innen emnet palliativ medisin.

Videre godkjent som 15 timers valgfritt kurs innen spesialitetene onkologi, nevrologi, anestesiologi, gastroenterologisk kirurgi og kompetanseområdet alders-og sykehjemsmedisin.

Kursledere

Siri Steine

Dr.med. Tidligere avdelingsoverlege ved Palliativ avdeling, Ahus.

Siri har lang erfaring som allmennlege, sykehjemslege, palliativ medisiner og veileder. Hun er utdannet i kommunikasjon og veiledning fra AACH (American Academy on Communication in Healthcare, USA) og har bred erfaring som underviser i klinisk kommunikasjon.

Sebastian von Hofacker

Faglig leder ved Verdighetsenteret, tidligere seksjonsoverlege ved Sunniva avdeling (regionalt palliativt senter) ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og overlege ved Kompetansesenter i lindrende behandling, Helseregion Vest.

Sebastian er anestesi- og palliativlege. Han har bred erfaring fra sykehus, sykehjem og hjemme- basert omsorg for alvorlig syke personer. Han er ansvarlig for kommunikasjonstrening for de norske studentene ved NSCPM, Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin og er faculty i VitalTalk.

smilende mann og kvinne