Kurs

Kurs om samtaler ved alvorlig sykdom

Hvordan kommunisere med alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende? Kurset retter seg mot leger og vil bidra til økt kompetanse og utvikling av kommunikasjonsferdigheter.

Legekurs

Om kurset

Kurset er aktuelt for alle leger som møter alvorlig syke pasienter i palliativ fase.

Undervisningen er rettet mot bevisstgjøring av egne læringsbehov. Vi trener på ferdigheter i samtaler med pasienter, pårørende og/ eller kolleger innenfor tema som prognose, behandlingsbegrensning og døden.

Kurset dekker en rekke relevante læringsmål for LIS og er godkjent innen spesialitetene onkologi og nevrologi, i kompetanseområdet alders-og sykehjemsmedisin og som klinisk emnekurs i allmennmedisin.

Hvordan foregår undervisningen?

Kurset veksler mellom refleksjon og ferdighetstrening/ korte øvelser i grupper med maksimalt 5 deltakere. Gruppen gir konstruktiv feedback, og legen som trener får anledning til å kjøre én til to nye versjoner. Dette er en svært effektiv måte å bli bevisst sin egen kommunikasjon på.

Å trene på finjusteringer og nye måter å kommunisere på skjer i et trygt kollegialt miljø og tilpasses den enkelte deltaker.

Kurset bygger på kunnskapsbasert metodikk fra www.vitaltalk.org.

Logo vitaltalk

Godkjenninger

Klinisk emnekurs i allmennmedisin: Følgende læringsmål dekkes: ALM 008, 018, 027, 028, 029, 036, 043, 044, 045, 047, 049, 050, 055, 057, 058, 067, 073FKM 19, 22, 33, 73.

Onkologi: 15 timers valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialisters etterutdanning.

Kompetanseområdet alders-og sykehjemsmedisin: 15 timer valgfritt kurs.

Nevrologi: 15 timer valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialisters etterutdanning.

Kursledere

Siri Steine

Dr.med. Nylig pensjonert fra stilling som seksjonsoverlege ved Palliativ avdeling på Ahus

Siri har lang erfaring som allmennlege, sykehjemslege, palliativ medisiner og veileder. Hun er utdannet i kommunikasjon og veiledning fra AACH (American Academy on Communication in Healthcare, USA) og har bred erfaring som underviser i klinisk kommunikasjon.

Sebastian von Hofacker

Overlege, faglig leder ved Verdighetsenteret, tidligere seksjonsoverlege ved Sunniva avdeling (regionalt palliativt senter) ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og overlege ved Kompetansesenter i lindrende behandling, Helseregion Vest.

Sebastian er anestesist og palliativ medisiner. Han har bred erfaring fra sykehus, sykehjem og hjemme- basert omsorg for alvorlig syke personer. Han er ansvarlig for kommunikasjonstrening for de norske studentene ved NSCPM, Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin og er faculty i VitalTalk.

smilende mann og kvinne