tre damer sitter rundt et bord i hyggelig prat
Helse og omsorg Frivillighet og kultur

Håper på suksess i endringsprosessene

Maria, May-Britt og Anita jobber alle ved Fjell sykehjem i Øygarden utenfor Bergen, og anbefaler sterkt å ta etterutdanning sammen med flere kollegaer.

Publisert 22. mar. 2023 Tekst: Hilde Kleppestø Foto: Hilde Kleppestø

– Vi har vært gjennom mange endringsprosesser og det viktigste er å forankre godt, både hos ledere og personal, mener Anita Kausland.

De tre jobber som ledere og fagsykepleier ved ulike avdelinger på samme sykehjem – og ser verdien av å få faglig påfyll sammen. Nylig deltok de på den tredje av fire samlinger på etterutdanningen Praktisk implementering ved Verdighetsenteret.

– Vi ønsket bevisst å gjøre dette sammen fordi det styrker oss enkeltvis og som team. Utrolig kjekt med litt påfyll som har gitt oss mange flere knagger vi tar med oss tilbake, sier Maria Grimeland Furenes fornøyd.

mange mennesker står i en ring og prater

De tror alle kan ha godt av å stanse litt opp av og til, prate gjennom implementeringsprosessen før en går i gang.

– Ved å tilegne oss ny kunnskap og erfaringsdeling her på Verdighetsenteret gir dette oss en god bevisstgjøring på hvordan ting kan løses på ulikt vis. Det å ha en systematisk god plan som må forankres godt – skaper større forståelse og kan øke sjansen for suksess med varige endringer, mener May-Britt Hægland.

De er godt fornøyde med både undervisning, servering og opplegget på etterutdanningen.

Gode verktøy for implementering

– Erfaringsdelingen er det aller beste, sier de tre i kor og ler. Det er nettopp i samtalene og i refleksjonene med de andre vi oppdager nye perspektiver og ideer. Vi har fått oss noen Aha-opplevelser, sier Maria.

– Denne etterutdanningen er tilpasset ledere og ansvarlige i eldreomsorgen som vil endre eller iverksette tiltak. Temaene for hva en implementerer bestemmer deltakerne selv, sier Evy Gangstø Steinseide, rådgiver ved avdeling for helse og omsorg ved Verdighetsenteret.

Målet med etterutdanningen er at deltakerne skal få gode verktøy for hvordan de skal implementere nye metoder, retningslinjer og andre endringer på sin arbeidsplass.

– Det deltakerne sier om fordelene med å delta flere fra samme arbeidsplass, bekrefter viktigheten med å ikke sitte alene i arbeidet med en implementeringsprosess. Gjennom etterutdanningen har alle deltakerne vært aktive og bydd på seg selv i både undervisning, refleksjoner og gruppesamtaler. Tilbakemeldingene vi får viser at nettopp dette er ekstra nyttig. Ved en fysisk etterutdanning skapes en verdifull mulighet for læring gjennom erfaringsutveksling og gode refleksjoner, sier Evy.

– Vi starter opp med nytt kull på etterutdanningen i praktisk implementering til høsten, og gleder oss til å bli kjent med nye deltakere og nye prosjekt.