Etterutdanning

Praktisk implementering

Praktisk implementering er en etterutdanning hvor målet er å heve kompetansen til ansatte i eldreomsorgen som jobber med implementering i helsetjenesten.

Publisert: 07. feb. 2023 | Oppdatert: 29. mai 2024
Fire hender holder i fire puslespillbrikker
Anita tok etterutdanningen med flere kollegaer

Om etterutdanningen

Målgruppen for etterutdanningen er ansatte i kommunen som arbeider med implementering i helsetjenesten. Den er særlig aktuell for ledere og fagansvarlige (herunder koordinator, fagleder, sykepleiefaglig konsulent, sykepleiefaglig leder, fagsykepleier) i sykehjem og hjemmesykepleien eller annet arbeid rettet mot eldreomsorgen i kommunen.

Målet med etterutdanningen er å øke kompetansen til ansatte i kommunen som arbeider med implementering i helsetjenesten. Fokuset i etterutdanningen vil være på implementeringsprosessen, ulike strategier og verktøy i kombinasjon med kunnskap om endringsledelse. Dette kan være knyttet til spesifikke prosjekt eller oppdatering på prosedyrer og retningslinjer for best praksis.

Implementeringsprosjekt på egen arbeidsplass

Det er et arbeidskrav å utarbeide en prosjektplan hvor en planlegger en implementeringsprosess, og presentere denne på samling.

Innenfor helse kan aktuelle prosjekt ha fokus på reorganisering av tjenestene og hvordan endre oppgavedelingen, eller det kan være implementering av konkrete verktøy som for eksempel forhånds samtaler, ernæringskartlegging, Mobid 2 eller NEWS2.
Innen Frivillighet kan dette for eksempel prosjekt som tar for seg å skape struktur og bygge kultur for samarbeid med frivillige. I begge fagfelt kan systematisk etikkarbeid være et aktuelt prosjekt.

Dette må forstås som forslag til aktuelle prosjekt, og utelukker ikke andre tema. Hovedfokus vil være verktøy og prosessen rundt implementering. Deltakeren må ha kompetanse på tema man skal implementere, eventuelt tilegne seg kunnskapen som trengs.

Ved flere fra samme arbeidssted kan man samarbeide om prosjekt.

En vil gjennom undervisning og veiledning få faglig støtte til å utvikle prosjektplanen.

På etterutdanningen underviser vi blant annet i

 • Kunnskapsbasert praksis
 • Teori om implementering
 • Modeller for implementering
 • Implementeringsforskning
 • Barrierer og fasilitatorer ved implementering
 • Kartlegging og vurdering av ressursbehov
 • Prosjektarbeid
 • Endringsledelse
 • Veiledning og pedagogikk
 • Etikk
 • Brukermedvirkning
 • Vedlikehold av implementert kunnskap/sustainability
 • Evaluering av implementering

Undervisningen passer for deg som vil

 • Kjenne til oppdatert forskning, politiske føringer og praksis relatert til implementering
 • Kjenne til og kunne anvende kunnskapsbasert praksis
 • Få inngående kjennskap til implementeringsprosessen
 • Kjenne til og kunne anvende ulike aktuelle metoder og verktøy som kan brukes i en implementeringsprosess

Lurer du på om dette passer fro deg, ta gjerne kontakt eller meld deg direkte på her.

Hvordan foregår undervisningen?

De fysiske samlingene foregår i Verdighetsenteret sine lokaler i Bergen. Her vil det være undervisning, refleksjon, gruppearbeid, arbeid med prosjektplan, og presentasjon av egne prosjekter for hverandre. Det gis tilbud om muntlig prosjektveiledning mellom samlingene.

Se fagplan her