Tre kvinner foran et lysthus i en hage.
Frivillighet og kultur

Frivillige besøksverter er en suksess i Asker

Nesten tre måneder med besøksforbud på sykehjem er forbi. Men det er ikke fritt frem. Frivillige besøksverter er blitt viktige i Asker for å kunne gjennomføre besøk.

Publisert 05. jun. 2020 Tekst: Kristine Askvik

– Det føles godt å kunne bidra med noe som oppleves meningsfullt og viktig i denne perioden. Det har vært sterkt å se gjenforeningene mellom beboere og pårørende som ikke har sett hverandre på lenge. Det har vært mye tårer og følelser, sier frivillig besøksvert Monica Storøy og Elionor Møller i Asker.

De er to av over 60 besøksverter som hjelper til så pårørende kan besøke sine kjære nå under pandemien.

– De pårørende forteller at de synes det er godt å endelig kunne treffes igjen etter mange uker med kun kontakt via telefon og nettbrett. De frivillige er hjelpsomme og hyggelige og pårørende uttrykker takknemlighet for at de stiller opp slik at de kan få treffe sine kjære, sier Ingalill Viljugrein, Kultur-, aktivitets- og frivillighetskoordinator ved Heldøgnsomsorg i Asker kommune.

Selv om det nå er åpnet opp for besøk på sykehjem igjen, er det ikke fritt frem. Alle må forholde seg til regler for smittevern. Besøksvertene gjør det mulig å tillate besøk.

Helsedirektoratet har laget en veileder for besøk i helse og omsorgsinstitusjoner under covid-19-pandemien. I veilederen står det blant annet at «Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må ha rutiner for praktisk gjennomføring av besøk under covid-19-epidemien, slik at besøket gjennomføres i tråd med nasjonale smittevernfaglige råd».

– De frivillige besøksvertene har i oppgave å tilrettelegge for at besøk mellom pårørende og beboere foregår på en trygg måte som ivaretar smittevernhensyn, sier Ingalill Viljugrein, Kultur-, aktivitets- og frivillighetskoordinator ved Heldøgnsomsorg i Asker kommune.

Alle frivillige har gått gjennom en times opplæring og innføring i basale smittevernrutiner og rollen som besøksvert. Opplæringen er organisert av Viljugrein, fagutviklingssykepleier Camilla Tenmann Kristiansen og rådgiver Rita Andersen.

– Hvordan gikk dere i gang med arbeidet med besøksordningen?
– Først satte vi ned en arbeidsgruppe på tvers av virksomhetene i Velferd. I arbeidsgruppen så vi på hvordan vi kunne organisere besøk på en trygg måte og samtidig ivareta smittevern.

Asker åpnet opp for påmelding for besøk 18.mai og de første besøkene ble gjennomført 20.mai.

Ordningen er lik for alle de 13 bo – og omsorgssentrene i kommunen. Besøkene foregår på ettermiddagstid mandag, onsdag og torsdag. Noen av sentrene har også tilbud om besøk i helgene. Ordningen varer foreløpig frem til 19.juni.

Viljugrein har tatt utdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg ved Verdighetsenteret og under koronakrisen har hun virkelig fått bruk for koordinator-kompetansen.

– Min rolle som kultur-, aktivitets- og frivillighetskoordinator har i tillegg til å være en del av arbeidsgruppen, vært å rekruttere frivillige til oppdraget gjennom samarbeid med organisasjonene, organisere opplæringskveldene sammen med fagutviklingssykepleier og rådgiver, samt være kommunikasjonsleddet mellom organisasjonene og de ulike sentrene. Hvert bo- og omsorgssenter har en kontaktperson som fungerer som besøkskoordinator. De har oppgave med å organisere besøkene praktisk på sitt senter ved å føre besøksprotokoll, legge frem nødvendig utstyr (hånddesinfeksjon, overflatevask og kluter/papir), sette opp besøksplasser som ivaretar smittevernregler, gi de frivillige innføring i oppdraget lokalt første gang og kommunisere ut nødvendig informasjon på sine enheter. Vi er nå i gang med en digital bookinløsning som skal forenkle organisering av besøk, sier Viljugrein.

– Hvordan har dere rekruttert frivillige til ordningen?
– Asker kommune har over mange år hatt et langt og godt samarbeid med de frivillige organisasjonene i Asker. I oppstarten av covid-19-pandemien, ble det gjennomført et møte med noen av de frivillige organisasjonene som resulterte i en samarbeidsavtale om frivillig beredskap under pandemien. Røde kors ved besøkstjeneste og hjelpekorpset, samt Sanitetsforeningene i Asker, ble forespurt om å bistå Heldøgnsomsorg i dette oppdraget og har gjort en svært imponerende innsats med å mobilisere frivillige i egne rekker. Totalt 63 frivillige fra Røde kors og Sanitetsforeningene har vært på opplæring og de aller fleste av disse er nå ute på oppdrag som besøksverter på de ulike bo- og omsorgssentrene. Det er også noen enkeltstående frivillige tilknyttet sentrene fra tidligere som også bidrar som besøksvert nå.

– Hva slags erfaringer har dere gjort dere så langt?
– Erfaringene så langt er at besøksvertenes bidrag i å fasilitere trygge og gode besøk som ivaretar smittevern, fungerer generelt godt. Vi har erfart at det ligger en enorm ressurs i å samarbeide med de frivillige organisasjonene som Røde kors og Sanitetsforeningene da de er gode på å mobilisere og organisere egne frivillige. Vi har også erfart at det er svært viktig med forankring av arbeidet og å ha en fast kontaktperson for de frivillige ved hvert senter som tilrettelegger for at de frivillige skal ha nødvendig utstyr og informasjon for å føle seg trygg i oppdraget. Vi har fått gode tilbakemeldinger om at den generelle opplæringen i basale smittevernsrutiner og i rollen som besøksvert har vært nyttig og viktig i forkant av oppstart av oppdraget.

– Har du tips til andre som vil starte opp besøksordning?
– Opprett samarbeid med frivillige organisasjoner! Ha en arbeidsgruppe sammensatt av ansatte med ulike roller i organisasjonen, så dere er flere som jobber sammen om ordningen. Ha tenkt igjennom hvilke regler og retningslinjer det er viktig å følge på forhånd og vær tydelig i kommunikasjonen til ansatte, pårørende og besøksverter så alle er trygge på hvordan besøkene skal gjennomføres.