bilde av en sal fullt av folk på konferanse

– Frivillighet er å leve, bli sett og å høre til

– Frivillighet er å leve, å bli sett og høre til. Frivillighet er omsorg satt i system. Vi trenger noen som trenger oss.

Publisert 16. nov. 2023 Tekst: Hilde Kleppestø Foto: Verdighetsenteret

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt satte tonen for årets konferanse, som vi har kalt "Frivillighet og aktivitet i eldreomsorg".

– Frivillige som bidrar med sin tid og sin omsorg gir bedre psykisk helse, sa han videre og viste til den ferske Bo trygt hjemme-reformen som nettopp poengterer behovet for flere frivillige i tiden som kommer.

Nærmere 150 engasjerte deltakere fikk to begivenhetsrike dager sammen i Oslo, med spennende foredrag, debatter og en egen workshop for å fremme nettverksbygging og erfaringsutveksling på tvers.

– Å få være med på en konferanse som er så "spot on" på hva man driver med og brenner for, er et sant privilegium, sa damene fra Nissedal Frivilligsentral i Telemark.

ryggen til en dame med påskriften frivillighet i eldreomsorg

Målgruppen for årets konferanse, er alle som jobber med aktivitet eller koordinering av frivillighet i eldreomsorgen. Både ansatte og ledere i omsorgssektoren, frivilligsentraler og frivillige organisasjoner. Og hele bredden var sterkt representert på Thon hotel Opera i Oslo.

– Vi trenger å komme sammen på denne måten. Det er alltid like inspirerende og gir oss nytt pågangsmot til å jobbe videre for mer samskaping i eldreomsorgen, sier Berit Auglænd, fagleder for frivillighet i Sandnes kommune, som hadde sendt mer enn ti deltakere til årets konferanse som et ledd i deres kompetansehevingstiltak.

Vi må unngå ensomhet

Kåre Hagen som er forsker og leder av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, fikk liv i salen både med sin faglige tyngde og sitt levende engasjement.

– Vi visner veldig fort hvis vi blir ensomme – så vi må for all del unngå ensomhet, sa han.

Han utfordret oss alle om å tenke nytt, til å bli mer innovative og planlegge/tilrettelegge for å takle livet som gammel.

to damer holder foredrag for en stor forsamling

I likhet med Hagen, var engasjementet minst like stort hos de to damene som har skapt og drifter Eldrepatruljen i Bergen. Marianne Helstholm og Stine Lampe ønsker å skape gylne øyeblikk i eldreomsorgen - og delte om hvordan alle de frivillige bidrar inn til å skape en bedre hverdag for byens eldre.

– Friske eldre er en av de aller største skjulte reservene vi har i landet vårt. Vi har mange frivillige som er over 80 år. Frivilligheten har plass til alle, og de eldste av oss har så utrolig mye å bidra med, oppfordret de to med sin flotte presentasjon.

Les om etterutdanningen som Marianne og Stine tok

Spennende eksempler fra praksis

Underveis i programmet fikk vi høre mange ulike eksempler på godt samarbeid mellom sykehjem og barnehager, politistudenter, fritidsklubber eller menighet.

Babysang blant de eldre, felles måltider med ungdommer og snekkerverksted for menn ved bo- og aktivitetssenteret, er gode eksempler på samskaping og aktiviteter som gir bedre livskvalitet for alle involverte.

Ikke minst fikk vi høre om betydningen av kunst og kulturformidling i eldreomsorgen. Kulturformidling til eldre, er også i utvikling og vi ser behovet for kompetanse og nytenkning for å sikre at også denne gruppen får ta del i kulturopplevelser. Innlegget til professor Karette Annie Stensæth belyste veldig godt betydningen av kompetanseløft på dette området. Musikk og demenskor kan spre mye glede og øke livskvaliteten for de eldre, men det er vel så viktig med kunnskap om hvordan en driver slike prosjekter, sier leder for avdeling frivillig og kultur ved Verdighetsenteret, Marion Rodgers Løseth.

et kort med tre reflekssjonsspørsmål

Med gode pauser for mingling og småprat, får en mulighet til å skaffe seg nye nettverk innen frivillig arbeid for de eldre.

Trond Viggo Torgersen oppsummerte det så fint i sin samtale med Mari G. Monsson, at vi må se de gamle som mennesker - og ikke bare et tall.

– Det å være gammel er bare ett aspekt ved et menneske. Mye er det samme som det alltid har vært. Så jeg håper vi alle kan tenke på dette når man blir eller er sammen med eldre: man er ikke bare gammel, sa han.

bilde av en gjeng damer stående ved en Verdighetsenter roll up

Årets konferanse ble givende for både arrangør og deltakere.

– Alltid nyttig å treffe andre som jobber med frivillighet i eldreomsorgen. Vi er super-inspirerte sa denne blide gjengen fra Drammen kommune.

De anbefaler sterkt å få med seg Verdighetsenteret etterutdanning Frivillighet i eldreomsorg som starter opp et nytt kul 28. november. Her er flere ledige plasser, i tillegg til nye kull i 2024.

– Håper vi ser mange av konferansedeltakerne der, smiler Marion Løseth.

forsamling med mange mennesker