en eldre dame smiler og prater med en sykepleier

Helsepersonell må styrke sin kompetanse om diabetes

Verdens diabetesdag 14. November: Forekomsten av diabetes øker med alderen, og sykdommen trenger systematisk oppfølging også i alderdommen. Verdighetsenteret ser behovet for oppdatert kunnskap hos helsepersonell i møte med sårbare gamle med denne sykdommen.

Publisert 11. nov. 2023 Tekst: Verdighetsenteret Foto: Silje Robinson

Helsepersonell må ha rett og oppdatert kompetanse om både diabetes, aldring, og dens sykdomspresentasjon for å ivareta eldre med diabetes.

I dag lever cirka 270 000 mennesker med diabetes i Norge, noe som utgjør hele fem prosent av befolkningen. Blant de over 80 år, har mer enn ti prosent blitt diagnostisert med diabetes. I tillegg anslås det at rundt 60 000 er udiagnostiserte (1).

Diabetes har ofte blitt assosiert med begrenset levetid. Takket være den medisinske utviklingen lever en i dag lenger med denne sykdommen. Dermed vil helsepersonell møte på denne pasientgruppen stadig oftere - både i hjemmesykepleien og på sykehjem.

Kompetanse om hypo/hyperglykemi

Det er helt avgjørende at helsepersonell forstår hvordan diabetes fungerer. Når alderdom, sykdom i alderdommen, polyfarmasi og/eller kognitiv svikt, gjør regulering av eget blodsukker utfordrende, må helsepersonell gjerne overta. Kravene til kunnskap og nøyaktighet er store. En må også ha kunnskap om atypiske presentasjoner av akutt sykdom hos eldre med diabetes.

Symptomene på hypoglykemi (lavt blodsukker) kommer fra det autonome nervesystemet med skjelvinger, svette, hjertebank, nervøsitet, kriblinger, kvalme og sult (2). Hyperglykemi (høyt blodsukker) gir blant annet symptomer som tretthet, slapphet, psykisk nedstemthet, hyppige infeksjoner, kløe og svie nedentil, samt dårlig sårtilheling (3).

De subjektive symptomene kan være vanskelige å oppdage med mindre helsepersonellet har god kunnskap om diabetes eller kjenner vedkommende godt. Derfor må helsepersonell være årvåkne slik at pasienten unngår symptomgivende hypo- og hypeglykemi, for et bedre liv med diabetes og for økt livskvalitet.

God livskvalitet

Et viktig fokus i møte med skrøpelige eldre er å skape gode dager med god livskvalitet. Det vil si at kommunikasjon rundt mat og næring må være positiv uten for mange restriksjoner. Med riktig kunnskap – kan blodsukket reguleres med medisiner slik at den gamle kan spise som en ønsker. Dette er særlig viktig for de skrøpelig gamle der mange opplever vektnedgang og dårlig appetitt.

For at helsepersonell skal få styrket kompetanse i møte med alvorlig og akutt syke gamle tilbyr vi etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg. Noen av temaene i denne etterutdanningen er diabetes hos eldre, hypo- og hyperglykemi og medikamentell behandling av type 1 og 2 diabetes.

Referanser

(1) Folkehelseinstituttet (2021) Diabetes i Norge, Folkehelserapporten. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/he/folkehelserapporten/ikke-smittsomme/diabetes/?term=

(2) Helse Norge (2023) Lavt blodsukker og føling ved diabetes Tilgjengelig fra:
https://www.helsenorge.no/sykdom/diabetes/lavt-blodsukker-foling/#symptomer-pa-foling

(3) Diabetesforbundet (2023) Hva er diabetes? Symptomer Tilgjengelig fra: https://www.diabetes.no/hva-er-diabetes/symptomer/